Mu kimwesho Yehoba wapele Ezikyo muvungilo ne kumwambila’mba amuje. Kino kimwesho kyalumbulwilenga ka?

2:9–3:2

  • Ezikyo wafwainwe kumvwisha mambo a Lesa. Kulanguluka languluka pa byambo byajinga mu muvungilo kwalengejile bino byambo kumufika pa muchima Ezikyo ne kumulengela kwibyamba ku bantu

3:3

  • Uno muvungilo watobele pa kumuja mambo Ezikyo watemenwe mwingilo wanji

Kulomba, kutanga Mambo a Lesa ne kulanguluka langulukapo kwakonsha kwitukwasha byepi?

 

Ki ka kyakonsha kwitukwasha kutemwa mwingilo wa kusapwila?