TAMBAI VIDYO WA MWANA WALUBILE WABWELA, APA BINO MUKUMBULE ANO MEPUZHO:

 • Ñanyi bintu byamwesheshenga kuba’mba David watendeka kongolwa kufuma kwi Lesa, kabiji kisemi ne bakulumpe mu kipwilo baubile byepi pa kumukwasha?

 • Bansemi bakonsha kufunjilako ka ku Mulongo ne Nyenga Barker?

 • Ñanyi bintu byo twafunjilako ku uno vidyo pa . . .

  • kutwezhamo ne mutwe mu bya nkito?

  • kupwanañana kubi?

  • kumvwina lujimuno?

  • kulapila ne kulekela mambo?