KYAMBA KYA USOPA

Bwipuzho: Nanchi Lesa witulengele’mba tukafwenga nyi?

Kinembelo: Lum 21:4

Mupai: Kino Kyamba kya Usopa kyalumbulula byaamba Baibolo pa bumi ne lufu.

INGIJISHAI BAIBOLO PA KUFUNJISHA

Bwipuzho: Mambo ka buyanji o bwavujila bibye?

Kinembelo: 1Yo 5:19

Bukine: Satana Diabola ye ubena kulama ino ntanda.

KIKALA BYEPI PA KUFUNDA BAIBOLO?

Bya Kwamba: Bakamonyi ba kwa Yehoba bafunjisha Baibolo kyatutu ne kukumbula mepuzho nabiji a kuba’mba: Mambo ka buyanji o bwavujila bibye? Twakonsha kwikala byepi na lusekelo mu kisemi? Nji na vidyo mwipi walumbulula byo tufunjisha Baibolo. [Tambishai Vidyo wa kuba’mba Kikala Byepi pa Kufunda Baibolo?] Awe ye buku ye twingijisha pa kufunjisha Baibolo. [Mumweshai buku ye twingijisha, kabiji inge kyakonsheka, mwakonsha ne kumumwesha byo tufunjisha.]

NENGEZHAI JISHINDA JENU JA KWISAMBILAMO

Pa kunengezha bya kwisamba na bantu mu mwingilo, londelai jishinda ja kwisambilamo jiji mu Kabuku ka Kupwila.