Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Babena kusapwila ku nzubo ku nzubo mu kyalo kya Italy

MUTANCHI WA KUPWILA KWA BWIKALO NE MWINGILO WETU WA BWINA KILISHITU Mankumbinkumbi 2017

Mashinda a Kwisambilamo

Mashinda a kwisambilamo pa kusha Kyamba kya Usopa ne pa kufunjisha bukine pa buyanji. Ingijishai ano mashinda pa kunengezha jishinda jenu ja kwisambilamo.

BYA BUNEME BIJI MU MAMBO A LESA

Nanchi Mutako Muchima ku Lutangijilo lwa Lesa Nyi?

Muchima wingila ñanyi mwingilo pa kusala bya kisangajimbwe nangwa mvwajilo ne nzañwino? Kuta muchima ku lutangijilo lwa Lesa kulumbulula ka?

BYA BUNEME BIJI MU MAMBO A LESA

Nanchi Mufikizha byo Mulaya Nyi?

Tufunjilako ka ku Mfumu Zedekiya pa byatama bifumamo inge twabula kufikizha byo twalayañana?

BYA BUNEME BIJI MU MAMBO A LESA

Nanchi Yehoba Inge Walekela Muntu Mambo, Ulubako Nyi?

Ñanyi bantu banembwa mu Baibolo bamwesha Yehoba byo alekelako mambo? Byo aubile ne Davida, Manase, ne Petelo bitukwasha byepi kuyuka’mba uketulekelako mambo?

BYAFWAINWA KWIKALA BENA KILISHITU

Nanchi Mwilekelako Mambo Anweba Bene Nyi?

Kyakonsha kukatazha kwilekelako mambo o twalengele kala atweba bene nangwa kya kuba Yehoba Lesa witulekelako kala mambo. Ki ka kyakonsha kwitukwasha?

BYA BUNEME BIJI MU MAMBO A LESA

Bufumu Bwanji aye Mwine Mwinabo

Bungauzhi bwaamba pe Yesu bwanemba mu buku wa Ezikyo amba ye mwina mwina bufumu bwafikile byepi? Nga kino kitufunjishapo ka pe Yehoba?

BYAFWAINWA KWIKALA BENA KILISHITU

Byo Mwafwainwa Kubula Kuba Inge Mwaimana pa Kibelo kya Muntu mu Mwingilo wa Kusapwila

Nge tuji pa kibelo kechi twakonsha kuyuka’mba bena nzubo babena kumona nangwa kumvwa byo tubena kwamba ne. Ñanyi bintu byo twafwainwa kubula kuba inge twaimana pa kibelo kya muntu mu mwingilo wa kusapwila?

BYA BUNEME BIJI MU MAMBO A LESA

Bungauzhi Bwaamba pa Muzhi wa Tila Bwitulengela Kuketekela Byaamba Yehoba

Bungauzhi bwanembele Ezikyo bwaamba pa konaunwa kwa muzhi wa Tila kwafikile.