LABAINGA!

Bwipuzho: Lelo jino mu mafilimu ne pa ma TV batambisha bya bulozhi, bañanga ne bipuku. Mwalangulukapo amba ka? Nanchi kijitu bulongo kutamba bino bintu nangwa kya kuba muji byatama bifumamo nyi?

Mupai: Uno Labainga! waamba pa ene mambo bantu o batemenwa kutamba ano mafilimu nangwa kya kuba muji byatama.

INGIJISHAI BAIBOLO PA KUFUNJISHA

Bwipuzho: Bufumu bwa Lesa bukapwisha byepi ano makatazho pano pa ntanda?

Kinembelo: Mat 6:10

Bukine: Bufumu bwa Lesa bukaleta mutende, kukwatankana ne luzhikijilo pano pa ntanda byonkatu byo kyaubiwa kala mwiulu.

BUFUMU BWA LESA BO BU KA? (Pa kubwelako)

Bwipuzho: [Ambai pa bwipuzho buji kunyuma ya talakiti bo mukesambapo pa kukabwelako.] Tukekalanga byepi kimye kikalamanga Bufumu bwa Lesa?

Binembelo: Sl 37:29; Is 65:21-23

Mupai: [Mumweshai buloshuwa wa Mambo Awama.] Lufunjisho 7 mu uno buloshuwa waamba byo twakonsha kumwenamo mu ino milaye. [Tendekai kufunjisha muntu Baibolo kwingijisha uno buloshuwa.]

NENGEZHAI JISHINDA JENU JA KWISAMBILAMO

Use the format in the preceding examples to create your own field service presentation.