Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Yoshua 23:1-16

BIJI MU BUKU

  • Byambo bya kwa Yoshua bya kulaya bantangi ba bena Isalela (1-16)

    • Kafwako kyambo nangwa kimo kya Yehoba kyabula kufika ne (14)

23  Byo papichile moba avula kufuma kimye Yehoba kyo akwashishe bena Isalela kukokoloka+ byo ebapokolwele ku balwanyi babo bebazhokolokele, ne Yoshua byo akotele ne kwikala myaka yavula,+  Yoshua waichile bena Isalela bonse,+ bakulumpe babo, bakalama babo, bamitonyi babo ne bantangi babo+ ne kwibambila’mba: “Amiwa nakota; ne myaka yami yavula.  Kabiji mwimwena bintu byonse Yehoba Lesa wenu byo aubile ku bino bisaka byonse bya bantu na mambo a anweba, mambo Yehoba Lesa wenu ye wimulwijilengako.+  Talai, nemupa kyalo+ kya bisaka bikwabo kyashajilepo kupichila mu kuta bubale kuba’mba kikale ke buswanyi bwa mikoka yenu,+ kuvwangakotu ne byalo bya bisaka byonse byo naonawine,+ kufuma ku Yodano kufika ne ku Kalunga ka Mema Kakatampe* ku muzhika.*  Kabiji Yehoba Lesa wenu ye wibifumisheko ku meso enu, kabiji wibipangilemo,*+ ne anweba mwatambwile kyalo kwikala ke kyenu, byonkatu Yehoba Lesa wenu byo emulayile.+  “Pano mwafwainwa kuchinchika kuba’mba mukalamenga ne kulondela byonse byanembwa mu buku wa Mizhilo+ ya Mosesa, pa kuba’mba mukabule kusendukamo ne kuya ku kilujo nangwa ku kipiko,+  kupichila mu kubula kupwanañana na bino bisaka bya bantu+ byashala mwi anweba. Kechi mwafwainwa nangwatu kutela mazhina a balesa+ babo nangwa kuchipila mu jizhina jabo ne, kabiji kechi mwafwainwa kwibengijila nangwa kwibafukamina ne.+  Bino mwafwainwa kukakachila kwi Yehoba Lesa wenu,+ byonkatu byo mwauba kufika ne lelo jino.  Yehoba ukapanga bisaka bikatampe kabiji byakosa kufuma kwi anweba,+ mambo kafwako muntu nangwa umo wakonsheshe kwimwimena kufika ne lelo jino ne.+ 10  Muntu umo mwi anweba ukapangishanga bantu kiumbi,+ mambo Yehoba Lesa wenu ubena kwimulwilako,+ byonkatu byo emulayile.+ 11  Onkao mambo, kimye kyonse+ saka muteshako muchima* kutemwa Yehoba Lesa wenu.+ 12  “Bino umvwe mukabwele munyuma ne kukakachila ku bino bisaka byashala+ mwi anweba ne kusongozhanya+ nabyo ne kupwanañana nabyo, ne abyo bikobenga kintutu kimo kwi anweba, 13  mwafwainwa kuyuka’mba Yehoba Lesa wenu kechi ukatwajijila kwimupangilako* bino bisaka bya bantu ne.+ Bikekala kakose ne kitewa kwi anweba kabiji nobe kipumo munyuma yenu+ kabiji nobe miba mu meso enu, posotu ne byo mukavila mu kino kyalo kyawama Yehoba Lesa wenu kyo emupa. 14  “Pano talai! Amiwa njitu pepi kufwa,* kabiji mwayukishatu bulongo na michima yenu yonse ne na myeo* yenu yonse amba kafwako kintu nangwa kimo kya mu milaye yawama kimulayile Yehoba Lesa wenu kyabula kufika ne. Bintu byonse byafika kwi anweba. Kafwako nangwa kimo kyabula kufika ne.+ 15  Bino byonkatu milaye yawama Yehoba Lesa wenu yo emulayile byo yafika pe anweba,+ Yehoba byo byo akemuletela ne bya malwa byonse byo alayile* ne kwimonauna mu kino kyalo kyawama Yehoba Lesa wenu kyo emupa.+ 16  Inge mukazhilulule lulayañano lwa Yehoba Lesa wenu lo emukambizhe kulama, kabiji inge mukaye na kwingijila balesa bangi ne kwibafukamina, bukaji bwa Yehoba bukeya pe anweba+ kabiji mukavila bukiji mu kino kyalo kyawama kyo emupa.”+

Tubyambo twa munshi

Ko kuba’mba, ku Meditelanya.
Nangwa’mba “kwatalañana na kuzhikila juba.”
Nangwa’mba “kwibangata.”
Nangwa’mba “Saka mulama myeo yenu bulongo ne.”
Nangwa’mba “kwangata.”
Mu Kihebelu, “Amiwa mbena kuya lelo mu jishinda jiyamo bantu bonse pano pa ntanda.”
Nangwa’mba “ne byambo byonse byatama.”