Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Yoano 10:1-42

BIJI MU BUKU

 • Kafunga ne bipaka bya mikooko (1-21)

  • Yesu ye kafunga wawama (11-15)

  • “Nji na mikooko ikwabo” (16)

 • Bayudea bataana Yesu ku Kijiilo kya Kuzhijika (22-39)

  • Bayudea bavula bakaine kwitabila (24-26)

  • “Mikooko yami yumvwa jiwi jami” (27)

  • Mwana uji ne Shanji (30, 38)

 • Bantu bavula bushiya bwa Yodano baitabijile (40-42)

10  “Kinetu nemwambila namba, awa ubula kutwelela pa kibelo kya kipaka kya mikooko bino ukanjijila pangi, ye ngivi kabiji ye kapondo.+  Pakuba awa utwelela pa kibelo ye kafunga wa mikooko.+  Ulama kibelo umushinkwilako+ kabiji mikooko yumvwa jiwi janji.+ Wita mikooko yanji pa mazhina ne kwiilupwila pangye ya kipaka.  Inge wiilupula mikooko yanji yonse pangye, utangilako ne mikooko imulondela, mambo yayuka jiwi janji.  Mwenyi kechi ikamulondela ne, bino ikamunyema mambo kechi yayuka jiwi ja benyi ne.”  Yesu wibabuujile kino kishimpi, bino abo kechi bakwatankenye bintu byo ebambijilenga ne.  Onkao mambo, Yesu waambile jibiji amba: “Kinetu nemwambila namba, amiwa nekibelo patwelela mikooko.+  Aba bonse baiya na kwibepekezha kwikala bakafunga bakine, bo bangivi kabiji bo bakapondo; ne mikooko kechi ibomvwina ne.  Amiwa nekibelo; yense utwela kupichila mwi amiwa ukapuluka, kabiji ukatwela ne kulupuka ne kutaana munyemvu.+ 10  Ngivi kechi wiyatu ne, poso kwiba, kwipaya ne konauna.+ Amiwa naiya kuba’mba bamone bumi ne kwikala na bumi bwa myaka. 11  Amiwa nekafunga wawama;+ kafunga wawama welela mikooko yanji bumi* bwanji.+ 12  Muntu ye batwezha mwingilo wa kulama mikooko, wabula kafunga kabiji wabula mwina mikooko, pa kumona musuka na kwiya wiisha mikooko ne kunyema ne musuka ukwatapo imo ne kwiipalañanya— 13  mambo bamutwezhatu mwingilo kabiji kechi uta muchima mikooko ne. 14  Amiwa nekafunga wawama. Mikooko yami neiyuka, ne ayo yangyuka,+ 15  byonkatu Batata byo bangyuka, ne amiwa nebayuka Batata;+ kabiji neyelela mikooko bumi* bwami.+ 16  “Kabiji nji na mikooko ikwabo, yabula ya mu kino kipaka;+ ino nayo nafwainwa kwiileta, ne ayo ikomvwa jiwi jami, kabiji ikekala jitanga jimo ne kafunga umo.+ 17  O ene mambo Batata o bantemenwa,+ mambo mpana bumi* bwami,+ kuba’mba nkebutambule jibiji. 18  Kafwako muntu ukañangatabo ne, pakuba nebupana ami mwine. Nji na luusa lwa kwibupana, kabiji nji ne na luusa lwa kwibutambula jibiji.+ Uno mukambizho namutambwile kwi Batata.” 19  Kabiji Bayudea baabenejilemo jibiji+ na mambo a bino byambo. 20  Bavula baambilenga’mba: “Uno muntu uji na ndemona kabiji wakonya. Mambo ka o mubena kumutelekela?” 21  Bakwabo baambilenga’mba: “Bino kechi byambo bya muntu uji na ndemona ne. Nanchi ndemona wakonsha kulabisha meso a bampofu nyi?” 22  Pa kyokya kimye mu Yelusalema mwajinga Kijiilo kya Kuzhijika. Kyajinga kimye kya mashika, 23  ne Yesu wapitañenenga mu nzubo ya Lesa mu bukonde bwa kwa Solomone.+ 24  Kepo Bayudea bamubungile ne kumushikisha’mba: “Mambo ka o wabujila kwitubuula patoka? Umvwe yobe Kilishitu, tubuule patoka.” 25  Yesu wibakumbwile’mba: “Nemubuujile anweba, bino kechi mwaitabila ne. Mingilo yo mbena kwingila mu jizhina ja Batata, yo inshimuna.+ 26  Bino anweba kechi mwaitabila ne, mambo kechi mwi mikooko yami ne.+ 27  Mikooko yami yumvwa jiwi jami, ne ayo neiyuka kabiji indondela.+ 28  Nkeipa bumi bwa myaka ne myaka,+ ne ayo kechi bakeyonauna ne, kabiji kafwako ukeinsompola mu kuboko kwami ne.+ 29  Mikooko yo bampa Batata yanema bingi kukila bintu bikwabo kabiji kafwako ukeisompola mu kuboko kwa Batata ne.+ 30  Amiwa ne Batata twi umo.”*+ 31  Kabiji Bayudea batolele mabwe jikwabo amba bamwase. 32  Yesu wibambijile’mba: “Naubile mingilo yavula yawama kufuma kwi Batata. Nanchi pa yoya mingilo wepi ye mubena kukeba kungashilapo mabwe?” 33  Bayudea bamukumbwile’mba: “Tubena kukwasa mabwe kechi na mambo a mingilo yawama ne, bino na mambo a kwamba mwenga,+ mambo obewa nangwa kya kuba wi muntu, witela’mba wi lesa.” 34  Yesu wibashikishe’mba: “Nanchi mu Mizhilo yenu, Lesa kechi waambile’mba, ‘Anweba mwi balesa’* nenyi?+ 35  Inge aye wibatelele’mba “balesa”+ aba bo bazhachisha ku mambo a Lesa, bino kwa kubula kupimpula byaamba kinembelo ne, 36  bino amiwa ye bazhijika Batata ne kutuma pano pa ntanda, mwakonsha kuñambila byepi amba, ‘Ubena kwamba mwenga,’ byo naamba namba, ‘Yami Mwana Lesa’?+ 37  Umvwe kechi mbena kwingila mingilo ya Batata ne, kungitabila ne. 38  Pakuba umvwe yo mbena kwingila, nangwa kya kuba kechi mwangitabila ne,+ itabilaiko mingilo, pa kuba’mba muyuke ne kuyukisha’mba Batata baji ne amiwa, ne amiwa nji ne Batata.”+ 39  Onkao mambo, abo bakebele kumukwata jibiji, bino aye wibanyemene. 40  Kabiji wayile jibiji ku bushiya bwa Yodano ku mpunzha Yoano ko abatizhanga kala,+ ne kwikala konka. 41  Kabiji bantu bavula baishile kwi aye batendeka ne kwamba’mba: “Yoano kechi waubilepo kiyukilo kya kukumya nangwa kimo ne, bino byonse Yoano byo aambile pa uno muntu, byajinga bya kine.”+ 42  Kabiji bavula konkakwa bamwitabijile.

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “mweo.”
Nangwa’mba “mweo.”
Nangwa’mba “mweo.”
Nangwa’mba “twakwatankana.”
Nangwa’mba “mwapasha balesa.”