Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Ntendekelo 21:1-34

BIJI MU BUKU

  • Kusemwa kwa kwa Izaka (1-7)

  • Ishimela ubena kwendeleka Izaka (8, 9)

  • Hegala ne Ishimela bebapanga (10-21)

  • Lulayañano lwa kwa Abalahama ne Abimeleki (22-34)

21  Kepo Yehoba avulukile Sala monka mo aambijile, kabiji Yehoba wamubijile Sala byonka byo amulayile.+  Onkao mambo, Sala waimichile+ ne kusema mwana wa mulume kwi Abalahama monka mu bukote bwanji pa kyonka kimye Lesa kyo amulayile.+  Abalahama watumbile jizhina mwananji wa mulume ye asemene mwi Sala amba Izaka.+  Kabiji Abalahama watwajile mwananji Izaka ku mukanda byo afikizhe moba atanu na asatu, monka mo bamukambizhizhe kwi Lesa.+  Abalahama wajinga na myaka 100 kimye mwananji Izaka kyo asemenwe.  Kepo Sala aambile’mba: “Lesa wandengela kusekela; yense ukomvwa kino ukasangalela pamo ne amiwa.”*  Kabiji waambile’mba: “Ñanyi wakonsheshe kwambila Abalahama amba, ‘Sala ukasema baana’? Pakuba amiwa nasema mwana wa mulume kwi aye mu bukote bwanji.”  Kabiji Izaka byo akomene bamusumwine, ne Abalahama wanengezhe kijiilo kikatampe pa jonka jino juba jo bamusumwine.  Bino Sala wamwenenga’mba mwana wa mulume wa kwa Hegala+ mwina Ijipita ye asemene kwi Abalahama ubena kwendeleka Izaka.+ 10  Kepo aambijile Abalahama amba: “Mupangai uno muzha ne mwananji, mambo mwana wa uno muzha kechi ukekala nswanyi pamo na mwanami Izaka ne.”+ 11  Pano bino, Abalahama kechi watemenwe byaambile Sala pa mwananji ne.+ 12  Ponkapo Lesa waambijile Abalahama amba: “Kange uzhingile na byaamba Sala pa mwana ne muzha wobe wa mukazhi ne. Umvwa byo aamba,* mambo awa ukatelwa’mba mwanobe* ukafuma mwi Izaka.+ 13  Bino pa mambo a mwana wa mulume wa muzha,+ mwi aye mukafuma kisaka,+ mambo naye mwanobe.”* 14  Ponkapo Abalahama wabuukile lukelokelo ne kutola shinkwa ne fukuta wa kiseba wa mema ne kupa Hegala. Wamutwikilebyo pa kipuzhi ne kumwambila’mba yanga obewa ne mwanobe.+ Kepo ayile na kukapitañana mu kiselebwa kya Belesheba.+ 15  Kyapeleleko, mema apwilemo mu fukuta wa kiseba, kabiji watujile mwana munshi ya kipupu. 16  Pakuba aye wakekele bunke palepa byobya pakonsha kufika muketo umvwe bamutaya, mambo waambile’mba: “Kechi nkeba kumonako kusakufwila mwanami ne.” Onkao mambo, waikele palepa byobya na kujila mabingo. 17  Ponkapo Lesa waumvwine jiwi ja mwana+ kabiji malaika wa Lesa kufuma mwiulu waichile Hegala ne kumushikisha’mba:+ “Mambo ka o ubena kujijila? Kange wakamwe ne, mambo Lesa waumvwa jiwi ja mwanobe konkakwa ko aji. 18  Pano imana umubushe mwana ne kumukwata na kuboko kobe mambo amiwa nkamwalula ke kisaka kikatampe.”+ 19  Kepo Lesa alabishe meso anji ne aye wamwene mushima wa mema, kabiji wayileko ne kuyuzha mema mu fukuta wa kiseba ne kutomesha mwana. 20  Lesa wajinga na uno mwana+ byo akomenenga. Waikelenga mu kiselebwa kabiji waikele ke kibinda utaya miketo. 21  Kabiji waikelenga mu kiselebwa kya Palana,+ ne inanji wamukebejile mwanamukazhi mu kyalo kya Ijipita. 22  Pa kyokya kimye, Abimeleki ne Fikola mukulumpe wa nzhita baambijile Abalahama amba: “Lesa uji ne obewa mu bintu byonse byo uba.+ 23  Pano chipa kwi Lesa kuba’mba kechi ukangalukamo amiwa, baana bami ne bankana bami ne, ne kuba’mba ukammwesha amiwa ne kyalo kyo waikalamo butemwe bubula kwaluka bo nakumwesha.”+ 24  Kepo Abalahama aambile’mba: “Nachipa kwesakana na byo mwaamba.” 25  Nangwa byonkabyo, Abalahama wijizhañenye kwi Abimeleki pa mambo a mushima wa mema bakalume ba kwa Abimeleki ye baangachile mu lupata.+ 26  Abimeleki waambile’mba: “Kechi nayuka waubile kino ne; ne obewa kechi wambuujile ne, kabiji kechi nekyumvwapo kala ne, nekyumvwatu lelo jonka.” 27  Ponkapo Abalahama washikwile mikooko ne bañombe ne kupa Abimeleki kabiji bano bonse babiji balayañene lulayañano. 28  Kabiji Abalahama byo asajile mikooko ikazhi itanu na ibiji kufuma mu jitanga ne kwiitula bunke, 29  Abimeleki washikishe Abalahama amba: “Mambo ka o wasajila mikooko ikazhi itanu na ibiji ne kwiitula bunke?” 30  Aye waambile’mba: “Tambulai mikooko ikazhi itanu na ibiji kwikala kishiino kya kuba’mba uno mushima yami namupoyile.” 31  O ene mambo o atelejile aya mpunzha amba Belesheba,*+ mambo kuno bonse babiji ko ko balayañenejile. 32  Onkao mambo, balayañene lulayañano+ pa Belesheba, kabiji bino byo byapwile Abimeleki ne Fikola mukulumpe wa nzhita babwelele ku kyalo kya bena Filishitiya.+ 33  Kepo Abalahama ajimbile kichi kya tamaleshika ku Belesheba, ne kwita pa jizhina ja Yehoba,+ Lesa wa myaka ne myaka.+ 34  Kabiji Abalahama waikele* kimye* kyabaya mu kyalo kya bena Filishitiya.+

Tubyambo twa munshi

Nangwa, “ukanseka.”
Mu Kihebelu, “jiwi janji.”
Mu Kihebelu, “lukunwa.”
Mu Kihebelu, “lukunwa.”
Kulumbulula’mba “Mushima wa Luchipo; Mushima wa Butanu na Bubiji.”
Nangwa’mba “waikele bwenyi.”
Mu Kihebelu, “moba avula.”