Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Mpitulukilo ya mu mizhilo 3:1-29

BIJI MU BUKU

  • Kushinda Oga Mfumu wa Bashana (1-7)

  • Kwabanya kyalo kiji ku musela wa Yodano (8-20)

  • Yoshua bamwambila kubula kwikala na moyo (21, 22)

  • Mosesa wakankalwa kutwela mu kyalo (23-29)

3  “Kepo twaalulukile ne kuya mu jishinda jaya ku Bashana. Kabiji Oga mfumu wa Bashana waishile na bantu banji bonse na kulwa nkondo ne atweba ku Edeleyi.+  Ponkapo Yehoba wañambijile’mba, ‘Kange mumuchine ne, mambo amiwa nsakwimupaye, bantu banji bonse ne kyalo kyanji, kabiji mukamuba byonka byo mwaubile Sihona mfumu wa bena Amoli waikalanga mu Heshibonyi.’  Onkao mambo, Yehoba Lesa wetu witupele Oga Mfumu wa Bashana ne bantu banji bonse, ne atweba twibepayile kya kuba kafwakotu nangwa umo wapulukile ne.  Kabiji twaangachile mizhi yanji yonse. Kechi kwashajilepo muzhi nangwa umo ye twabujile kwibangata ne, mizhi 60 ne kibunji kyonse kya Alagoba kya mu bufumu bwa kwa Oga mu Bashana.+  Ino mizhi yonse yajinga na masakwa akosa alepa ajinga na bibelo ne mipingilo, kubikapotu ne mizhi icheche yavula.  Nangwa byonkabyo, twaonawine byonsetu+ byonkatu byo twaubile Sihona Mfumu wa Heshibonyi, twaonawine mizhi yonse kuvwangakotu ne banabalume, banabakazhi ne baana.+  Kabiji twasendele banyama bonse ba kulela ne bipukulwa bya mu mizhi.  “Kabiji twaangachile kyalo kya bamfumu babiji ba bena Amoli+ baikalanga mu kibunji kya Yodano, kufuma ku Kimpachiko* kya Alanonyi kukafika ne ku Mutumba wa Helemone+  (mutumba bena Shidona ye batelanga’mba Siliyoni, kabiji bena Amoli bamutelanga’mba Senila), 10  ne mizhi yonse yajinga ku mutunta,* Gileada yense, Bashana yense kukafikatu ne ku Saleka ne ku Edeleyi,+ mizhi yajinga mu bufumu bwa kwa Oga mu Bashana. 11  Oga Mfumu wa Bashana ye wapeleleko mu bena Lefwaimu. Makila* anji bealengele na kapotwe,* kabiji ne lunotu aji mu Laba wa bena Amonyi. Mu bula ajinga makyubichi atanu na ana ne mu bwipi makyubichi* ana monka mwayila kipimo kya kyubichi. 12  Kabiji twatambwile kino kyalo kwikala ke kyetu: kufuma ku Aloa+ uji kwipi na Kimpachiko* kya Alanonyi ne kichika kya kibunji kya mitumba ya Gileada. Kabiji napana mizhi yakyo ku bena Lubenyi ne ku bena Gadi.+ 13  Kabiji kibunji kyashajileko kya Gileada ne Bashana yense wajinga mu bufumu bwa kwa Oga, nebipana ku kichika kya mukoka wa bena Manase.+ Kibunji kyonse kya Alagoba kiji ku Bashana bekiyukile’mba kyo kyalo kya bena Lefwaimu. 14  “Yaila+ mwana wa kwa Manase watambwile kibunji kyonse kya Alagoba+ kukafika ne ku mupaka wa bena Geshula ne bena Maakata,+ kabiji watumbile aya mizhi ya mu Bashana jizhina janji amba Havota-yaila*+ kufika ne lelo jino. 15  Kabiji napana Gileada kwi Makila.+ 16  Kabiji bena Lubenyi ne bena Gadi,+ nebapa kufuma ku Gileada kukafika ne ku Kimpachiko* kya Alanonyi, pakachi ka kimpachiko po pa mupaka, kufika ne ku Yaboka, kimpachiko kiji ku mupaka wa bena Amonyi, 17  ne Alaba ne Mukola wa Yodano ne kitulu kyanji kufuma ku Kineleta kukafika ne ku Kalunga ka Mema ka mu Alaba, ko kuba’mba Kalunga ka Mukele* munshi ya mikolo ya Pishika uji ku musela.+ 18  “Kabiji nemukambizhe namba: ‘Yehoba Lesa wenu wimupa kino kyalo kwikala ke kyenu. Banabalume benu bakosa bonse bakasenda bilwilo byabo ne kwabuka, kabiji bakatangilako kulutwe ya balongo benu bena Isalela.+ 19  Kanatu bakazhi benu, baana benu ne bilelwa byenu (nayuka’mba muji na bilelwa byavula) bo bakashala mu mizhi yo nemupa, 20  posotu Yehoba akalengele balongo benu kukokoloka byonkatu byo auba kwi anweba, kabiji bakatambule kyalo kyabo kya kwikalamo, Yehoba Lesa wenu kyo akebapa ku bushiya bwa Yodano. Po po mukabwela, muntu yense ku mpunzha yanji yo namupa.’+ 21  “Kabiji pa kyokya kimye namukambizhe Yoshua namba:+ ‘Wimwena Yehoba Lesa wobe byo auba ku bano bamfumu babiji. Yehoba ukoba kintutu kimo ku bufumu bonse bo ubena kwabukilako.+ 22  Kechi mwafwainwa kwibachina ne, mambo Yehoba Lesa wenu ye ubena kwimulwilako.’+ 23  “Kabiji namusashijile Yehoba pa kyokya kimye namba, 24  ‘Anweba Nkambo Mfumu Yehoba, mwatendeka kumwesha kalume wenu bukata bwenu ne kuboko kwenu kwa bulume,+ nanchi kujipo lesa uji mwiulu nangwa pano pa ntanda wakonsha kuba mingilo ya bulume nobe anweba nyi?+ 25  Mwane nswishai ngabuke ne kumona kyalo kyawama kiji ku bushiya bwa Yodano, ku kibunji kyawama kya mitumba ne ku Lebanoni.’+ 26  Bino Yehoba wakinzhingijile na mambo a anweba,+ kabiji kechi wañumvwine ne. Yehoba wañambijile’mba, ‘Pela ponkapo! Kechi uñambile jibiji pa mambo a kino ne. 27  Kanjila peulu ya Pishika+ ne kutala ku muzhika ne ku kabeta ka ku buyeke ne ku kabeta ka ku bulenge ne ku musela umone kyalo na meso obe, mambo kechi ukabuka uno Yodano ne.+ 28  Tongola Yoshua+ kabiji umutundaike ne kumukosesha, mambo ye ukatangilako kulutwe ya bano bantu pa kwabuka+ kabiji ye ukebalengela kuswana akya kyalo kyo usakumona.’ 29  Bino byonse byamwekele byo twaikelenga mu musanza wajinga kwipi na Bete-peola.+

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “Kakola ka Alanonyi.”
Nangwa’mba “mpunzha yazanduka ne kusebalala.”
Nangwa’mba “mbokoshi yo balenga bulongo; kikondo.”
Nangwa, “lujibwe ufiita.”
Kyubichi umo waesakana na masentimita 44.5. Monai bya Kulumbulula B14.
Nangwa’mba “Kakola ka Alanonyi.”
Kulumbulula’mba “Muzhi wa Matente wa Yaila.”
Nangwa’mba “Kakola ka Alanonyi.”
Ko kuba’mba, Kalunga ka Mema Kafwa.