Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Kubala 2:1-34

BIJI MU BUKU

 • Kampu bamwabanya mu mabumba a mikoka isatu isatu (1-34)

  • Jibumba ja kwa Yuda ku musela (3-9)

  • Jibumba ja kwa Lubenyi ku kabeta ka ku bulenge (10-16)

  • Kampu wa kwa Levi pakachi (17)

  • Jibumba ja kwa Efelaimu ku muzhika (18-24)

  • Jibumba ja kwa Danyi ku kabeta ka ku buyeke (25-31)

  • Banabalume bonse bo banembele (32-34)

2  Yehoba waambijile Mosesa ne Alona amba:  “Bena Isalela bafwainwa kupopela matente abo konka kuji mabumba abo a mikoka isatu,+ muntu yense kwipi na mbandela* ya kikota kyanji. Bafwainwa kupopa matente abo saka atalañana na tente wa lusambakeno kumuzhokoloka konse konse.  “Aba bakapopela matente abo ku musela, konka kuselela juba, bakekala jibumba ja mikoka isatu ya bena Yuda monka mwayila mabumba* abo; mukulumpe wa bena Yuda ke Nashona+ mwana wa kwa Aminadaba.  Bashilikale banji 74,600 bo bo banembele.+  Aba bakapopa matente abo saka balamankana nanji ke mukoka wa bena Isakala; mukulumpe wa bena Isakala ke Netanela+ mwana wa kwa Zuwala.  Bashilikale banji 54,400 bo bo banembele.+  Mukoka ukalondelapo ke wa bena Zebuluna; mukulumpe wa bena Zebuluna ke Eliaba+ mwana wa kwa Helona.  Bashilikale banji bo banembele bajinga 57,400.+  “Bonse bo banembele mwingilo wa bushilikale mu kampu wa kwa Yuda bajinga 186,400. Abano bo bakatangilangako pa kwimana lwendo.+ 10  “Jibumba ja mikoka isatu ya bena Lubenyi+ jikapopela matente abo ku kabeta ka ku bulenge monka mwayila mabumba* abo; mukulumpe wa bena Lubenyi ke Elizula+ mwana wa kwa Shedeula. 11  Bashilikale banji 46,500 bo bo banembele.+ 12  Aba bakapopa matente abo saka balamankana nanji ke mukoka wa bena Shimeona; mukulumpe wa bena Shimeona ke Shelumyela+ mwana wa kwa Zulishadai. 13  Bashilikale banji 59,300 bo bo banembele.+ 14  Mukoka ukalondelapo ke wa bena Gadi; mukulumpe wa bena Gadi ke Elyasafu+ mwana wa kwa Lewela. 15  Bashilikale banji bo banembele bajinga 45,650.+ 16  “Bonse bo banembele mwingilo wa bushilikale mu kampu wa kwa Lubenyi bajinga 151,450, kabiji bo bakekala ba bubiji pa kwimana lwendo.+ 17  “Pa kuvilula tente wa lusambakeno,+ bena Levi bafwainwa kwikala pakachi ka makampu akwabo. “Monka mwayila ndonda ya kupopa matente, byo byo bakoba ne pa kwimana lwendo, au panji au panji,+ monka mwayila mabumba abo a mikoka isatu. 18  “Jibumba ja mikoka isatu ya bena Efelaimu jikapopela matente ajo ku muzhika monka mwayila mabumba* abo; mukulumpe wa bena Efelaimu ke Elishama+ mwana wa kwa Amihuda. 19  Bashilikale banji 40,500 bo bo banembele.+ 20  Aba bakapopa matente abo saka balamankana nanji ke mukoka wa bena Manase;+ mukulumpe wa bena Manase ke Ngamaliela+ mwana wa kwa Pedazula. 21  Bashilikale banji 32,200 bo bo banembele.+ 22  Mukoka ukalondelapo ke wa bena Benjamina; mukulumpe wa bena Benjamina ke Abidana+ mwana wa kwa Gidionyi. 23  Bashilikale banji bo banembele bajinga 35,400.+ 24  “Bonse bo banembele mwingilo wa bushilikale mu kampu wa kwa Efelaimu bajinga 108,100, kabiji bo bakekala ba busatu pa kwimana lwendo.+ 25  “Jibumba ja mikoka isatu ya bena Danyi jikapopela matente abo ku kabeta ka ku buyeke monka mwayila mabumba* abo; mukulumpe wa bena Danyi ke Ahiyeza + mwana wa kwa Amishadai. 26  Bashilikale banji 62,700 bo bo banembele.+ 27  Aba bakapopa matente abo saka balamankana nanji ke mukoka wa bena Ashela; mukulumpe wa bena Ashela ke Pangyela+ mwana wa kwa Okolana. 28  Bashilikale banji 41,500 bo bo banembele.+ 29  Mukoka ukalondelapo ke wa bena Nafitali; mukulumpe wa bena Nafitali ke Ahila+ mwana wa kwa Enana. 30  Bashilikale banji bo banembele bajinga 53,400.+ 31  “Bonse bo banembele mwingilo wa bushilikale mu kampu wa kwa Danyi bajinga 157,600. Kabiji bo bakapelangako pa kwimana lwendo,+ monka mwayila mabumba abo a mikoka isatu.” 32  Abano bo bena Isalela bo banembele monka mwayijile bikota byabo; bantu 603,550 bajinga mu makampu bo bo banembele mwingilo wa bushilikale.+ 33  Bino bena Levi kechi bebanembele+ pamo na bena Isalela bakwabo ne,+ byonkatu Yehoba byo akambizhe Mosesa. 34  Bena Isalela baubile bintu byonse Yehoba byo akambizhe Mosesa. Abino byo byo bapopelenga matente monka mwayijile mabumba abo a mikoka isatu+ kabiji byo byo balondankenenga pa kwimana lwendo,+ muntu yense monka mwayijile kisemi kyanji ne mwayijile kikota kyanji.

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “kiyukilo.”
Mu Kihebelu, “mwayila mazhita abo.”
Mu Kihebelu, “mwayila mazhita abo.”
Mu Kihebelu, “mwayila mazhita abo.”
Mu Kihebelu, “mwayila mazhita abo.”