Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Isaya 16:1-14

BIJI MU BUKU

  • Byambo bya luzhachisho lwa Moabu byatwajijila (1-14)

16  Tuma mukooko mulume ku ndamakyalo wa mu kyalo,Kufuma ku muzhi wa Seila kupita mu kiselebwaKukafika ne ku mutumba wa mwana wa mukazhi Ziona.   Byonkatu kañonyi byo bekapanga pa kinsa kyako,+Ne banabakazhi bena Moabu bakekala pa myaba ya Alanonyi.+   “Bajimuneko, fuukula bya kuba. Ikala ke kimfutele mu kimye kya mute byonka byo kikala bufuku. Fyako boba bo bapanga kabiji kange usolole boba babena kunyema ne.   Obewa Moabu, leka bantu bami bapalañenamo bekale mwi obewa. Ikala ke kya kufyamamo kyabo na mambo a yewa wipayañana.+ Awa umanyika bakwabo kechi ukekalako ne,Lonaiko lukapwa,Ne boba babena kunyantaula bakwabo bakavila pano pa ntanda.   Kepo jitanda jikekajikwa mu butemwe bubula kwaluka. Awa ukekalapo monka mu tente wa kwa Davida ukekala wa kishinka;+Ukachiba mambo monka mo aolokela kabiji ukapelawizha kuba bintu byaoloka.”+   Twaumvwa kwitota kwa Moabu, kuba’mba witota bingi,+Twaumvwa kwilundumika kwanji, kwitota kwanji ne bukaji bwanji;+Pano bino, bintu byo amba bikekala ke byatutu.   Onkao mambo, bena Moabu bakajila Moabu;Bonse bakajila mabingo.+ Aba bo bakapuma bakajila na mambo a kubula bashinkwa bo balenga na mañanzañanza auma a ku Kila-haleseta.+   Mambo bichi bya miñanzañanza bya mu muzhi wa Heshibonyi+ byalelele,Ko kuba’mba mañanzañanza a mu muzhi wa Sibima,+Bantangi ba bisaka bya bantu banyantawile mañanzañanza abyo apya;*Bafikile ne ku Yazela;+Shoo kukafikatu ne ku kiselebwa. Mizhazhi yabyo yatabile, yakafikile ne ku kalunga ka mema.   O ene mambo o nkajijila na mambo a miñanzañanza ya mu Sibima byonka byo najijile ya mu Yazela. Obewa Heshibonyi ne obewa Eleale, nkemutekezha na mipolo yami,+Mambo kubijika pa mambo a kimye kipilamo kajo kenu ne kya kunowenamo kwapwa.* 10  Lusekelo ne kusangalala bebyangatamo mu majimi a bipangwa,Kabiji mu bujimi bwa miñanzañanza kechi muji kwimba nyimbo ya lusekelo nangwa kyungwe ne.+ Kabiji aba bafina mañanzañanza kechi bakeafinapo jibiji mu bya kufiinamo binyu ne,Mambo amiwa nkapwisha kyungwe.+ 11  O ene mambo, muchima wami ubena kukulunkunta na mambo a bena Moabu,+Nobe kyansa kyo babena kujizha,Kabiji munda mwami namo mubena kuba kachololo na mambo a Kila-haleseta.+ 12  Nangwatu kya kuba Moabu ukaya ku mapunzha atuntama ne kuya na kulomba mu nzubo yanji yazhila, milombelo yanji ikekala ke yatutu.+ 13  Abino byo byambo Yehoba byo aambilepo kala pa bena Moabu. 14  Kabiji Yehoba waamba’mba: “Mu myaka isatu, byonka bijitu myaka ya muntu wa mingilo,* bya lukumo bya kwa Moabu bakebilengulula bingi kabiji mwi aye mukekala kiwowo kyapusana pusana, ne bantu bakashalamo bakakepa bingi kabiji kechi bakanema ne.”+

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “misampi yakyo yajinga na mañanzañanza achila.”
Nangwa, “Mambo kuwowakana kwa nkondo kwafika mu kimye kipilamo bipangwa ne kimye kyenu kya kunowenamo.”
Nangwa’mba “myaka yo babala bulongo byonka bibala muntu ye batwezha mingilo”; ko kuba’mba, pa myaka isatutu.