Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Ezikyo 42:1-20

BIJI MU BUKU

  • Matafwali a kibamba kya kujiilamo (1-14)

  • Mbaji ina ya nzubo ya Lesa beipima (15-20)

42  Ponkapo wandupwile pangye ne kuntwala ku kabeta ka ku buyeke ku kipango kya pangye.+ Kabiji wandetele ku nzubo yajinga na bibamba bya kujiilamo yajinga pepi na mpunzha mwabujile bintu,+ ku kabeta ka ku buyeke bwa kishimikwa kikwabo.+  Bula bwayo na ku kibelo kyaikejile ku kabeta ka ku buyeke bwajinga makyubichi* 100, ne makyubichi 50 mu bwipi.  Bibamba bya kujiilamo byaikejile pakachi ka kipango kya mukachi, ne mukwakwa ye baajilemo mabwe wa ku kipango kya pangye, pajinga makyubichi 20.+ Kabiji bukonde bwabyo bwatalañene na mazubo asatu atentakene kuya peulu.  Pakachi ka mazubo ajinga na bibamba* bya kujiilamo, pajinga kajishinda+ kajinga na makyubichi 10 mu bwipi, ne makyubichi 100 mu bula,* kabiji bibelo byabyo byatajile ku kabeta ka ku buyeke.  Bibamba bya kujiilamo byajinga peulu ya nzubo byakepeleko kukila byobya byajinga pakachi ne panshi, mambo bukonde bwabyo bwajiile mpunzha yabaya.  Na mambo a kuba mazubo asatu atentakene kuya peulu, kechi ajinga na mashiki nabiji oa ajingapo ku bipango ne. O ene mambo bibamba bya peulu o byakepejile kukila byobya byajinga pakachi ne panshi.  Lubumbulu wa mabwe wajinga pepi na bibamba bya kujiilamo kwipi na kipango kya pangye kabiji watajile ku bibamba bikwabo bya kujiilamo, wajinga makyubichi 50.  Bula bwa bibamba bya kujiilamo byatajile ku kipango kya pangye bwajinga makyubichi 50, pakuba makyubichi 100 bo bwajinga bula bwa byobya byatajile ku nzubo ya Lesa.  Bibamba bya kujiilamo byajinga na kibelo ku musela kya kutwelelamo mukachi kufuma mu kipango kya pangye. 10  Kabiji mwajinga ne bibamba bya kujiilamo mukachi* konka ku lubumbulu wa mabwe wajinga ku kipango ku musela kwipi na lubanza ne kishimikwa.+ 11  Kabiji kwajinga kajishinda pakachi ka bibamba bya kujiilamo,+ byonkatu byajinga koka kajinga pakachi ka byobya bya ku kabeta ka ku buyeke. Abino bibamba byonse byaesakene pamo na bikwabo mu bula ne mu bwipi, kabiji byajinga na kwa kulupukila, ne nshimikilo yabyo yajingatu pamo. Bibelo byabyo 12  byajingatu pamo na byobya bibelo byajinga ku bibamba bya kujiilamo byatajile ku kabeta ka ku bulenge. Kabiji kwatendekejile kajishinda, kwajinga kibelo saka mukyangye kufika ku lubumbulu wa mabwe watajile ku musela ko batwelelanga.+ 13  Kepo añambijile’mba: “Bibamba bya kujiilamo byajinga ku kabeta ka ku buyeke ne byobya byajinga ku kabeta ka ku bulenge kwipi na lubanza,+ byo bibamba byazhila, bañanga baiyanga kwi Yehoba mo bajiilanga milambo yazhijisha.+ Mu bino bibamba mo mo batulanga milambo yazhijisha, milambo ya kajo, milambo ya bubi ne milambo ya mambo, mambo ino mpunzha yajinga yazhila.+ 14  Bañanga byo batwelangamo, kechi balupukanga mu ino mpunzha mwazhila ne kuya ku kipango kya pangye kwa kubula patanshi kuvuula bivwalo byabo bya kwingijilamo ne,+ mambo byazhijile. Bavwalanga bivwalo bingi pa kuya ku bantu.” 15  Byo apwishishe kupima mukachi ka nzubo ya Lesa,* wandupwijile pangye ku kibelo kyatajile ku musela,+ kabiji wapimine nzubo yonse. 16  Wapimine lubaji lwa nzubo ku musela na jitete* ja kupiminako. Kwesakana na byo apimine luno lubaji na jitete ja kupiminako, wataaine’mba lwalepele matete 500. 17  Wapimine lubaji lwa nzubo ku kabeta ka ku buyeke, kabiji kwesakana na byo apimine luno lubaji na jitete ja kupiminako, wataaine’mba lwalepele matete 500. 18  Wapimine lubaji lwa nzubo ku kabeta ka ku bulenge, kabiji kwesakana na byo apimine luno lubaji na jitete ja kupiminako, wataaine’mba lwalepele matete 500. 19  Wayile ku lubaji lwa nzubo ku muzhika. Wapimine luno lubaji na jitete ja kupiminako kabiji lwalepele matete 500. 20  Wapimine nzubo mu mbaji yonse ina. Yajinga na lubumbulu wiizhokolokele+ kabiji mu bula ne mu bwipi mwalepele matete 500,+ mwa kwabenya mpunzha yazhila ne yabula kuzhila.+

Tubyambo twa munshi

Kino kibena kwamba pa makyubichi alepa. Monai bya Kulumbulula B14.
Nangwa’mba “tumazubo.”
Kwesakana na Baibolo wa Kingiliki wa Septuagint, ke makyubichi 100 mu bula.” Kinembelo kya Kihebelu kyaamba’mba: “Jishinda ja kyubichi umo.” Monai bya Kulumbulula B14.
Mu Kihebelu, “mu mbavu ya.”
Mu Kihebelu, “nzubo ya mukachi.”