Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Ezikyo 21:1-32

BIJI MU BUKU

  • Mpoko ya Lesa ya luzhachisho beisomona mu kikwa (1-17)

  • Mfumu wa Babilona ukalukuka Yelusalema (18-24)

  • Kinemanga wa Isalela bakamufumyapo (25-27)

    • ‘Vuula munchinya’ (26)

    • ‘Kufikatu ne mwine mwinabyo inge wafika.’ (27)

  • Mpoko pa bena Amonyi (28-32)

21  Yehoba wañambijile jikwabo amba:  “Obewa mwana muntu, tala ku Yelusalema ne kwamba bintu bikamwekela mapunzha azhila ne kwaula bintu bikamwekela kyalo kya Isalela.  Ambila kyalo kya Isalela amba, ‘Yehoba waamba’mba: “Amiwa nemuzhingijila kabiji nkasomona mpoko yami mu kikwa kyayo+ ne kwipaya bantu baoloka ne babi baji mwi anweba.  Na mambo a kuba nkepaya bantu baoloka ne babi baji mwi anweba, amiwa nkasomona mpoko yami mu kikwa kyayo ne kwipaya bantu bonse kufuma ku kabeta ka ku bulenge kukafika ne ku kabeta ka ku buyeke.  Bantu bonse bakayuka’mba amiwa Yehoba yami nasomona mpoko yami mu kikwa kyayo. Kabiji kechi nkeisomekamo jibiji ne.”’+  “Kabiji obewa mwana muntu, pemashikanga ne kuzakama na mambo a moyo, kizhamo kupemashika ku meso abo.+  Kabiji umvwe bakakwipuzhe’mba, ‘Mambo ka o ubena kupemashikila?’ ukebakumbule’mba, ‘Mbena kupemashika na mambo a bintu byo naumvwa.’ Kine, bikomvwanyika ne bantu bonse bakomvwa moyo, maboko abo akakookatu zubulu, michima yabo nayo ikakakilwa ne mu manungo abo mukazukumangatu nobe muji mema.*+ ‘Umvwa! Kine bikomvwanyika kabiji bikamweka,’ byo byaamba Nkambo Mfumu Yehoba.”  Yehoba wañambijile jikwabo amba:  “Obewa mwana muntu aula ne kwamba’mba, ‘Yehoba wañambila’mba: “Amba’mba, ‘Mpoko! Mpoko+ beinona ne kwiiwamisha kuba’mba ibekenga. 10  Beinona kwipayilako bantu bavula; beiwamisha kuba’mba ibekaukenga nobe kubesha kwa mvula.’”’” “Nanchi kechi twafwainwa kusekela nenyi?” “‘Nanchi mpoko* ikakana ndondo ya mwanami+ byonka byo yuba na bichi nyi? 11  “‘Beipana kuba’mba beiwamishe ibekenga ne kwiingijisha. Ino mpoko beinona ne kwiiwamisha kuba’mba ibekenga pa kuba’mba beipane ku muntu utapañana.+ 12  “‘Obewa mwana muntu, jila mabingo+ mambo mpoko yaiya pa bantu bami ne pa babinemanga bonse ba bena Isalela.+ Bano bonse bakebatapa na mpoko pamo na bantu bami. Onkao mambo, ipumenga pa jimbwata jobe na bulanda. 13  Mambo mpoko beitalatala byo iji,+ pano kikekala byepi inge mpoko yakana ndondo? Ayo* kechi ikekalako ne,’+ byo byaamba Nkambo Mfumu Yehoba. 14  “Kabiji obewa mwana muntu, aula ne kupopwela mu maboko kabiji ubwezhepo jisatu kwamba’mba, ‘Mpoko!’ Ino ke mpoko ya kwipayañenako, yo mpoko ibazhokoloka ya kwipayilako bantu bavula.+ 15  Michima yabo ikakulunkuntanga na moyo+ ne bantu bavula bakafwila mu bibelo bya mu muzhi wabo; nkebepaya na mpoko. Mpoko ibena kubekauka nobe kubesha kwa mvula kabiji beiwamisha kuba’mba batapañeneko. 16  Obewa mpoko, kwempula bintu biji ku kilujo ne kwalukila ku kipiko! Yanga konka kwatala lubaji lobe lwatwa. 17  Kabiji nkapopwela mu maboko ne kupwisha bukaji bwami.+ Amiwa Yehoba yami naamba.” 18  Kabiji Yehoba wañambijile jikwabo amba: 19  “Obewa mwana muntu, mwesha mashinda abiji mukapichila mpoko ya mfumu wa Babilona. Ano mashinda afuma mu jishinda jimo jafuma mu muzhi, kabiji pa mansanga a ano mashinda aya mu mizhi ibiji, ukabikepo kipachi.* 20  Wafwainwa kumwesha jishinda jikapichilamo mpoko pa kuya na kutapa ba mu muzhi wa Laba+ wa bena Amonyi, ne jishinda jikwabo mukapichila mpoko pa kuya na kutapa ba mu muzhi wa Yelusalema+ mu Yuda. 21  Mambo mfumu wa Babilona ukemana pa mansanga a yoya mikwakwa ibiji kuba’mba aponge. Ukasunkenya miketo yanji. Ukepuzha bankishi* banji ne kutalatala jichima ja nyama. 22  Kipongo kiji mu kuboko kwanji kwa kilujo, kikamwesha’mba wafwainwa kuya ku Yelusalema na kubika bya kupaswilako binzhilo, kukambizha’mba bepaye bantu, kubulañana’mba kuji nkondo, kulenga bintu bya kupaswilako binzhilo, kutuchika mishiime ne kushimika masakwa a kulwilapo.+ 23  Pano bino, kikamweka ku bantu* bachipile kwi abo nobe kuno kuponga kwajinga kwa bubela.+ Bino aye ukavuluka bintu byatama byo baubilenga bano bantu kabiji ukebakwata.+ 24  “Onkao mambo, Nkambo Mfumu Yehoba waamba’mba: ‘Mwalengela bintu byo mwaubile kuyukanyikwa kupichila mu kulengela bubi bwenu kumwekela mu bintu byonse byo muba. Pano byo bemuvuluka, bakemusenda kya kwimukanjikizha.’* 25  “Juba jenu jafika, anweba bo bakozha bingi, babinemanga babi ba bena Isalela,+ kimye kyafika kya kwimukambula japelako. 26  Nkambo Mfumu Yehoba waamba’mba: ‘Vuula kitambala ku mutwe ne munchinya wa bufumu.+ Bino bintu kechi bikekala byonka byo byajinga kala ne.+ Tumbijika awa wipelula+ ne kupelula yewa witumbijika.+ 27  Nkebyonauna, nkebyonauna, kine nkebyonauna. Kabiji kechi nkebipana ku muntu nangwa umo ne, kufikatu ne byo nkebipana+ ku mwine mwinabyo inge wafika.’+ 28  “Obewa mwana muntu, aula ne kwamba’mba, ‘Nkambo Mfumu Yehoba waamba pa bena Amonyi ne pa mwenga ye bamba.’ Wibambile’mba, ‘Mpoko! Mpoko beisomona amba itapañane; beinona kuba’mba ipaye bantu kabiji ibena kubekauka nobe kubesha kwa mvula. 29  Nangwa kya kuba kuji bimwesho bya bubela ne kuponga bya bubela pe anweba, bakemulumbika pa bantu bo bakepaya,* bantu babi bo jafikila juba, ko kuba’mba kimye kya kwibakambula japelako. 30  Somekai mpoko mu kikwa kyayo. Amiwa nkemuzhachisha mu kyalo kyenu mo mwafumine. 31  Amiwa nkemubuukila bukaji. Nkemwitulwila bukaji bwami buteema nobe mujilo. Kabiji nkemupana mu maboko a bantu bakanama, bayuka bya kwipaya bantu.+ 32  Mukekala ke nkunyi ya kubanzhila mujilo;+ mashi enu bakeechila mu kyalo, kabiji kechi bakemuvulukapo jibiji ne, amiwa Yehoba yami naamba.’”

Tubyambo twa munshi

Ko kuba’mba, kwisukwila na mambo a moyo.
Ko kuba’mba, mpoko ya Yehoba.
Nangwa’mba “Ndondo.”
Mu Kihebelu, “kuboko.”
Mu Kihebelu, “telafimu wanji.”
Ko kuba’mba, bangikazhi ba mu Yelusalema.
Mu Kihebelu, “na kuboko.”
Mu Kihebelu, “mashingo a boba bo nkepaya.”