Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Danyela 10:1-21

BIJI MU BUKU

  • Danyela bamupempula ku muluwe wafumine kwi Lesa (1-21)

    • Mikela wakwasha malaika (13)

10  Mu mwaka wa busatu wa bukalama bwa Kilusa+ Mfumu wa Pelisha, Danyela ye batelanga’mba Beleteshaza+ bamusolwejile byambo; ne byambo byo bamubuujile byajinga bya kine, bino byambo byaambilenga pa nkondo ikatampe. Danyela wakwatakenye bulongo bino byambo, kabiji bamubuujile mwatajile bintu byo amwene.  Mu oa moba, amiwa Danyela najijilengatu+ milungu isatu ituntulu.  Kechi najiilepo kajo kawama, nyama nangwa kutoma binyu ne, kabiji kechi neshingilepo manyi pa mubiji wami milungu isatu ituntulu ne.  Kabiji pa juba ja bu 24 mu ñondo mutanshi, byo naimene ku kitulu kya mukola mukatampe wa Tigilisi,*+  nainukile kabiji namwene mwanamulume wavwajile kisapi kya linenyi,+ wakashile mushipi wa ngolode ya ku Ufwaza mu lubunda wanji.  Mubiji wanji wamwekelenga nobe jibwe ja kisolite,+ kilungi kyanji kyabesheshenga nobe mvula, meso anji ayemenenga nobe nsoko ya mujilo, maboko ne maulu anji abembejilenga nobe mukuba ye batubula bulongo,+ kabiji jiwi janji jaumvwanyikilenga nobe kyungwe kya bantu bavula.  Amiwa Danyela, yami yenka namwene kino kimwesho; bantu bo najinga nabo kechi bekimwene ne.+ Nangwa byonkabyo, baumvwine bingi moyo kabiji banyemene ne kukafyama.  Onkao mambo, nashajiletu bunke, kabiji byo namwene kino kimwesho kikatampe bulume bwampwile, ne kilungi kyami kyaalukile ke kingi, kabiji ngovu yonse yampwile.+  Ponkapo namumvwine saka abena kwamba; pano bino byo akyambilenga, nakinkile kilungi panshi ne kuponena mu tulo.+ 10  Nangwa byonkabyo, wansunsunyinye,+ kabiji nabuukile ne kukinka manungo ami panshi nakwata ne panshi. 11  Ponkapo wañambijile’mba: “Obewa Danyela, muntu wanemekwa* bingi,+ telekesha byambo byo mbena kukeba kukubuula. Pano imana, mambo amiwa bantuma kwi obewa.” Byo añambijile bino, naimene saka nzakama. 12  Kabiji wañambijile’mba: “Obewa Danyela, kange ube moyo ne,+ mambo byambo byobe byaumvwanyikile kufumatu pa juba jitanshi jo wakebeshe kuyuka mwatala bino bintu ne kwipelula kwi Lesa wobe, kabiji amiwa naiya na mambo a byambo byobe.+ 13  Pano bino, mfumu+ wa mu bufumu bwa Pelisha wankainyenga moba 21. Bino Mikela,*+ umo pa bamfumu bakatampe* waishile ne kunkwasha; kabiji natwajijile kwikala na bamfumu ba ku Pelisha. 14  Amiwa naiya na kukubuula bintu bikamwekela bantu bobe mu moba akapelako,+ mambo kino kimwesho kibena kwamba pa bintu bikamweka kulutwe.”+ 15  Aye byo añambijile bino byambo, natajile panshi ne kuzhindamatu nzoo. 16  Ponkapo umo wamwekelenga nobe muntu wankwachile pa kanwa,+ ne amiwa namwambijile waimene kulutwe yami namba: “Anweba nkambo yami, amiwa naumvwa moyo na mambo a kimwesho kabiji ngovu yampwa.+ 17  Pano amiwa kalume wenu, nsakwamba nenu byepi anweba nkambo yami?+ Mambo bulume bwampwa kabiji mbena kukankalwa ne kupema bulongo.”+ 18  Awa wamwekelenga nobe muntu wankwachile jibiji ne kunkosesha.+ 19  Wañambijile’mba: “Kange wakamwe ne,+ obewa muntu wanemekwa* bingi.+ Wikale mu mutende.+ Kosa, kine ukose.” Byo añambijilenga bino byambo, nakosele ne kwamba’mba: “Anweba nkambo yami, ambai, mambo mwankosesha.” 20  Kabiji wanshikishe’mba: “Nanchi wayuka kyo naishila kwi obewa nyi? Pano amiwa nabwela na kulwa na mfumu wa Pelisha.+ Umvwe naya, mfumu wa Gilisi ukeya. 21  Nangwa byonkabyo, amiwa nsakukubuula byambo byanembwa mu buku wa bukine. Kafwako muntu mukwabo ubena kunkwasha mu bino bintu ne, kanatu Mikela+ yenka mfumu wobe.+

Tubyambo twa munshi

Mu Kihebelu, “Hidekela.”
Nangwa’mba “wawama bingi; ye banemeka bingi.”
Kulumbulula’mba “Ñanyi Uji Nobe Lesa?”
Nangwa’mba “kinemanga uji pa kifulo kikatampe pa bonse.”
Nangwa’mba “wawama bingi; bakunemeka bingi.”