Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Byambo bya Maana 6:1-35

BIJI MU BUKU

  • Mwafwainwa kujimuka pa kukongwesha mali (1-5)

  • “Obewa nkope, yanga ku tuzhengekene” (6-11)

  • Muntu wabula maana kabiji mubi (12-15)

  • Bintu bitanu na bibiji byashikwa Yehoba (16-19)

  • China mwanamukazhi mubi (20-35)

6  Mwanami, inge waswa kupainako mukwenu nkongole,+Kabiji inge mwalayañana lulayañano na mwenyi,+   Umvwe wafwamo mu mulaye ye walayile,Ne byambo bya mu kanwa kobe byakukwata,+   Pa kuba’mba wipulushe, wafwainwa kuba bino mwanami,Mambo waponena mu maboko a mukwenu: Yanga wipelule ne kumusashijila mukwenu ponkapotu.+   Kange ulaale ne,Nangwa kuleka bikope byobe kukooka ne.   Ipulushe obe mwine nobe lupaala mu kuboko kwa kibinda,Kabiji nobe kañonyi mu kuboko kwa wa busonso.   Obewa nkope,+ yanga ku tuzhengekene;Umone byo twingila, ufunjileko maana.   Nangwa kya kuba kechi tuji na mukulumpe, na ntangi nangwa kalama ne,   Tunengezha kajo kato mu kimye kya kisalo,+Kabiji tubungizha kajo kato mu kimye kya kunowa.   Bimye binga, obewa nkope, byo ukalaala? Ñanyi kimye kyo ukabuuka? 10  Inge wauba’mba ndaaleko pacheche, nsendalaaleko pacheche,Mvungeko maboko pacheche ne kukokolokako,+ 11  Buyanji bukakufikilatu nobe ngivi,Ne kukajilwa kukakufikilatu nobe muntu uji na kilwilo.+ 12  Muntu mubi kabiji watutu wendaukatu na kwamba bya bujimbiijimbi;+ 13  Ufyeteka jiso janji,+ upana kayukilo na kulu kwanji, ne kukebulañana na minwe yanji. 14  Na muchima wa bujimbijimbi,Aye kimye kyonse ulanguluka kuba byatama+ ne kubuusha lutobo.+ 15  Onkao mambo, bya malwa bikamufikila kwa kubula kuketekela;Mu kakimyetu kacheche bakamuchimauna kya kukankalwa kumubuka.+ 16  Kuji bintu bitanu na kimo Yehoba byo ashikwa;Kine, bintu bitanu na bibiji bya bunya kwi aye:* 17  Meso a bwitote,+ lujimi wamba bya bubela,+ ne maboko echila mashi a bantu babula mambo,+ 18  Muchima ulanguluka kuba byatama,+ ne maulu anyemena kuba bubi, 19  Kamonyi wa bubela, yenka ubepa mu byonse byo amba,+Ne yense uleta lutobo pa balongo.+ 20  Mwanami, lama mikambizho ya bashobe,Kabiji kange ukane bikufunjisha* bainobe ne.+ 21  Wibilamenga mu muchima wobe kimye kyonse;Wibikase mu nshingo yobe. 22  Pa kwenda, bikakutangijila;Inge walaala, bikakuzhikijila;Kabiji pa kubuuka, bikambanga ne obewa.* 23  Mambo mikambizho ye lampi,+Kabiji mizhilo kyo kyeya,+Ne mafunde a kukololako jo jishinda ja ku bumi.+ 24  Bikakuzhikijila ku mwanamukazhi mubi,+Ne ku mwanamukazhi pite* wamba bya mulambisha.+ 25  Kange ukomoke buya bwanji mu muchima wobe ne+Nangwa kumuswisha amba akutwale mungi na meso anji atoka ne, 26  Na mambo a pite, mwanamulume ushalatu na shinkwa umo+Bino mwanamukazhi wasongolwa ukeba konauna bumi* bobe bwanema. 27  Nanchi muntu wakonsha kubika mujilo pa kyaji kyanji kwa kubula kusoka bivwalo byanji nyi?+ 28  Nanchi muntu wakonsha kwenda pa makala kwa kubula kupya maulu nyi? 29  Kyo kimotu na muntu ulaala na muka mukwabo;Kafwako nangwa umo wenda nanji ye bakabula kukambula ne.+ 30  Bantu kechi bakambula ngivi Inge waiba amba aje* na mambo a kufwa nzala ne. 31  Pano bino, inge bamutaana, ukabwezha bitanu na bibiji; Ukapana bya buneme byonse bya mu nzubo yanji.+ 32  Muntu yense uba bukende na mwanamukazhi maana ufwao;*Awa uba bino wiletela lonaiko aye mwine.*+ 33  Ukekelamotu na bilonda kabiji kikamulenga bumvu,+Ne kulengululwa kwanji kechi kukapwa ne.+ 34  Mambo mukao ulengela mulume kuzhingila;Kechi ukoba lusa pa kushinkanya ne.+ 35  Kechi ukaswa kumufweta* ne;Kechi ukamutokesha ku muchima ne, nangwa ukamupetu bupe bwabaya byepi.

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “ku mweo wanji.”
Nangwa’mba “mizhilo ya.”
Nangwa’mba “bikakufunjishanga.”
Mu Kihebelu, “mwenyi.” Monai Man 2:16.
Nangwa’mba “mweo.”
Nangwa’mba “alengele mweo wanji kwikuta.”
Mu Kihebelu, “ulondela bikeba muchima wanji.”
Nangwa’mba “mweo wanji.”
Nangwa’mba “bukuzhi.”