• 1

  • Davida waumvwa’mba Saulo wafwa (1-16)

  • Lwimbo wa bulanda Davida ye aimbijile Saulo ne Yonafwanyi (17-27)

 • 2

  • Davida, mfumu wa Yuda (1-7)

  • Ishibosheta, mfumu wa Isalela (8-11)

  • Malwañano pakachi ka ba mu nzubo ya kwa Davida ne ba mu nzubo ya kwa Saulo (12-32)

 • 3

  • Ba mu nzubo ya kwa Davida babena kukoselakotu (1)

  • Baana ba kwa Davida (2-5)

  • Abina winunga kwi Davida (6-21)

  • Yoaba waipaya Abina (22-30)

  • Davida wajila Abina (31-39)

 • 4

  • Ishibosheta bamwipaya (1-8)

  • Davida waipaya aba baipayañene (9-12)

 • 5

  • Davida bamuswanyika kwikala mfumu wa bena Isalela bonse (1-5)

  • Muzhi wa Yelusalema bamushinda (6-16)

   • Ziona, Muzhi wa Davida (7)

  • Davida washinda bena Filishitiya (17-25)

 • 6

  • Jikwachi bejileta ku Yelusalema (1-23)

   • Uza wakwata ku Jikwachi kabiji bamwipaya (6-8)

   • Mikala walengulula Davida (16, 20-23)

 • 7

  • Davida kechi ye ukashimika nzubo ya Lesa ne (1-7)

  • Lulayañano ne Davida lwa bufumu (8-17)

  • Lulombelo lwa kwa Davida lwa kusanta (18-29)

 • 8

  • Kushinda kwa kwa Davida (1-14)

  • Bukalama bwa kwa Davida (15-18)

 • 9

  • Butemwe bubula kwaluka Davida bo atemenwe Mefibosheta (1-13)

 • 10

  • Kushinda bena Amonyi ne Silya (1-19)

 • 11

  • Davida wauba bukende ne Batesheba (1-13)

  • Davida wanengezha’mba Uliya bamwipaye (14-25)

  • Davida wasenda Batesheba kwikala mukazhanji (26, 27)

 • 12

  • Natana wakajipila Davida (1-15a)

  • Mwana wa kwa Batesheba wafwa (15b-23)

  • Batesheba wasema Solomone (24, 25)

  • Muzhi wa Laba wa bena Amonyi bamushinda (26-31)

 • 13

  • Aminona walaala Tamala kya kumukanjikizha (1-22)

  • Abisalomo waipaya Aminona (23-33)

  • Abisalomo wanyemena ku Geshula (34-39)

 • 14

  • Yoaba ne mwanamukazhi mwina Tekoa (1-17)

  • Davida wayuka milanguluko yatama ya kwa Yoaba (18-20)

  • Abisalomo bamuswisha kubwela (21-33)

 • 15

  • Milanguluko yatama ya kwa Abisalomo ne kusatuka (1-12)

  • Davida wanyemamo mu Yelusalema (13-30)

  • Ahitofela winunga kwi Abisalomo (31)

  • Hushai bamutuma kuya na kuvulañanya maana a kwa Ahitofela (32-37)

 • 16

  • Ziba wamubepela Mefibosheta (1-4)

  • Shimei wafinga Davida (5-14)

  • Abisalomo wamutambwila Hushai (15-19)

  • Mulanguluko wa kwa Ahitofela (20-23)

 • 17

  • Hushai wavulañanya mulanguluko wa kwa Ahitofela (1-14)

  • Davida bamujimunako; wamunyema Abisalomo (15-29)

   • Bazilai ne bakwabo banengezha kajo (27-29)

 • 18

  • Abisalomo bamushinda ne kufwa (1-18)

  • Davida bamubuula’mba Abisalomo wafwa (19-33)

 • 19

  • Davida wamujila Abisalomo (1-4)

  • Yoaba wakajipila Davida (5-8a)

  • Davida wabwela ku Yelusalema (8b-15)

  • Shimei walomba kumulekelako mambo (16-23)

  • Mefibosheta wamwesha’mba kechi walengapo mambo ne (24-30)

  • Bazilai bamunemeka (31-40)

  • Kutoboka mukachi ka mikoka (41-43)

 •  20

  • Bunsatuki bwa kwa Sheba; Yoaba waipaya Amasa (1-13)

  • Sheba bamupupila ne kumuchiba mutwe (14-22)

  • Bukalama bwa kwa Davida (23-26)

 • 21

  • Bena Gibeona bashinkanya na ba mu nzubo ya kwa Saulo (1-14)

  • Kulwa nkondo na bena Filishitiya (15-22)

 • 22

  • Davida watakaika Lesa na mambo a mingilo yanji ya kupulushañana (1-51)

   • “Yehoba jo jibwe jami jikatampe” (2)

   • Yehoba ye wa kishinka ku bantu ba kishinka (26)

 • 23

  • Byambo byapelako bya kwa Davida (1-7)

  • Bintu byaubile babilobo ba kwa Davida (8-39)

 • 24

  • Mambo a kwa Davida a kubala bantu (1-14)

  • Mwalo waipaya bantu 70,000 (15-17)

  • Davida washimika kya kusokelapo bitapisho (18-25)

   • Kafwako bitapisho bya bupetu ne (24)