Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

2 Petelo 1:1-21

BIJI MU BUKU

  • Mitende (1)

  • Kwachishai kwitwa kwenu (2-15)

    • Byubilo byanungwa ku lwitabilo (5-9)

  • Byambo bya bungauzhi byalumbululwa bulongo (16-21)

1  Amiwa Shimona Petelo kalume kabiji mutumwa wa Yesu Kilishitu, ku bonse baji na lwitabilo lwa buneme nobe lwetu* kupichila mu bololoke bwa Lesa wetu ne Mupulushi Yesu Kilishitu:  Lusa lukatampe ne mutende bimuvujile anweba kupichila mu kumuyukisha bulongo+ Lesa ne Yesu Nkambo yetu,  mambo mu bulume bwanji witupa* bintu byonse bitukwasha mu bwikalo ne kwikala na munema wa kumunemeka kupichila mu kuyuka bulongo awa witwichile+ mu lukumo lwanji ne kulumbuluka kwanji.  Kupichila mu bino bintu, aye witupa* milaye yanema kabiji ikatampe,+ kuba’mba kupichila mu bino bintu mwikale na byubilo bijipo ne Lesa,+ byo mwapuluka ku bubole buji pano pa ntanda bwiya na mambo a lwiso.  Na mambo a kino, ibikishaingako+ kuba’mba, ku lwitabilo lwenu munungeko buwame,+ ku buwame bwenu munungeko kuyuka bintu,+  ku kuyuka bintu kwenu munungeko kwikanya,+ ku kwikanya kwenu munungeko kuchinchika, ku kuchinchika kwenu munungeko munema wa kunemeka Lesa,+  ku munema wenu wa kunemeka Lesa munungeko butemwe bwa kutemwa balongo, kabiji ku butemwe bwenu bwa kutemwa balongo munungeko butemwe.+  Mambo umvwe muji na bino byubilo kabiji byavula, kechi bikemulengela kukooka nangwa kubula kupanga bipangwa+ pa mambo a kuyuka bulongo Nkambo yetu Yesu Kilishitu ne.  Mambo umvwe muntu wabula bino byubilo, ye mpofu wazhinzhibala kuba’mba abule kumona kyeya,*+ kabiji wavulama kumutokesha ko bamutokeshe ku bundengamambo bwanji+ bwa kala. 10  Onkao mambo, balongo bami, ibikishaingako kuba’mba kwitwa+ ne kusalwa kwenu kutwajijile kwikala byonkabyo, mambo umvwe mwatwajijila kuba bino bintu, kechi mukakankalwa ne.+ 11  Monka mu kuba bino mukobilwa bingi bibusa* kabiji mukatwela mu Bufumu bwa myaka ne myaka+ bwa Nkambo yetu kabiji Mupulushi aye Yesu Kilishitu.+ 12  Na mambo a kino, amiwa nateshakotu muchima kwimuvululamo kimye kyonse bino bintu byonse, nangwa kya kuba mwibiyukila jimo kabiji mwakosela mu bukine buji mwi anweba ne pa kino kimye. 13  Bino namona namba kyawama byo nkiji mu uno tente*+ kwimuvululamo bino bintu,+ 14  byo nayuka’mba, nji pepi kuvuula uno tente wami, byonkatu Nkambo yetu Yesu Kilishitu byo andumbulwijile.+ 15  Kimye kyonse, nsakwibikishangako kuba’mba byo nkafumapo, mukakonshenga kuvuluka* bino bintu byonse anwe bene. 16  Byo twimubuujile pa bulume ne kwikalapo kwa Nkambo yetu Yesu Kilishitu, kechi twalondejile mashimikila a bubela ashimikizha bantu mu bujimuku bwabo ne, bino twimwenejile na meso lukumo lwanji lukatampe.+ 17  Mambo aye watambwile munema ne lukumo kufuma kwi Lesa Tata, kimye kyo bamwambijile bino byambo* mu lukumo lukatampe amba: “Uno ye Mwanami ye natemwa, mo mmwena lusekelo.”+ 18  Kine, bino byambo twibyumvwine saka bifuma mwiulu kimye kyo twajinga nanji ku mutumba wazhila. 19  Onkao mambo, tuji na byambo bya bungauzhi byalumbululwa bulongo, kabiji mubena kuba bingi bulongo kuteshako muchima nobe ku lampi+ ubena kuteema mu mpunzha mwafiita (kufikatu ne ku makya ne ntanda wa ku makya+ byo asela) mu michima yenu. 20  Mambo anweba mwayuka kino amba kafwako bungauzhi bwa mu Binembelo bwaishileko na maana a muntu ne. 21  Mambo bungauzhi kechi bwaishileko na kyaswa muchima wa muntu ne,+ bino bantu baambilenga byafumine kwi Lesa byo bebatangijile* ku mupashi wazhila.+

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “lwitabilo lonka lo tujipo nalo.”
Nangwa’mba “witupa kyatutu.”
Nangwa’mba “witupa kyatutu.”
Nangwa, “mpofu, ubula kumona palepa.”
Nangwa’mba “bakemupa byavula.”
Ko kuba’mba, mubiji wanji wa pano pa ntanda.
Nangwa’mba “kutongola.”
Mu Kingiliki, “jino jiwi.”
Mu Kingiliki, “bebasendele ku; bebatwajile ku.”