Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

1 Timoti 1:1-20

BIJI MU BUKU

  • Mitende (1, 2)

  • Lujimuno pa mambo a bafunjishi ba bubela (3-11)

  • Paulo bamubila lusa lukatampe (12-16)

  • Mfumu wa myaka (17)

  • ‘Lwanga bulwi bwawama’ (18-20)

1  Amiwa Paulo mutumwa wa Kilishitu Yesu monka mwayila mukambizho wa Lesa Mupulushi wetu ne Kilishitu Yesu paimena luketekelo lwetu,+  kwi obewa Timoti*+ mwanami wa kine+ mu lwitabilo: Lusa lukatampe ne kifyele ne mutende bifuma kwi Lesa Tata ne kwi Kilishitu Yesu Nkambo yetu bikale pe obewa.  Byonkatu byo nakutundaikile kwikala mu Efisesa byo najinga pepi kuya ku Makedonya, mbena kukutundaika ne luno, kuba’mba wibakambizhe bamo baleke kufunjisha mafunjisho angi,  nangwa kutako muchima ku mashimikila a bubela ne+ bya kulondolola bisemi. Abino bintu kechi bikwashañana ne,+ bilengelatu bantu kufwanyikizha bintu, kechi bipana bintu bifuma kwi Lesa bikosesha lwitabilo ne.  Ene mambo uno mukambizho o aikelako ke a kuba’mba twikale na butemwe+ bufuma mu muchima watoka ne na jiwi ja mu muchima jawama ne na lwitabilo+ lwabula bujimbijimbi.  Na mambo a kuba bamo bakana bino bintu, bekala na misambo yatu.+  Bakeba kwikala bafunjishi+ ba mizhilo, bino kechi baumvwisha mwatala bintu byo bamba nangwa bintu byo bauminapotu popolo ne.  Twayuka’mba Mizhilo yawama umvwe muntu wiingijisha bulongo,*  mambo mizhilo kechi yaikelako muntu waoloka ne, bino yaikalako na mambo a bampupabizhila+ ne bansatuki, bantu babula kwakamwa Lesa ne bandengamambo, babula bukishinka ne bazhilulula kyazhila, bepaya bashabo ne bepaya bainabo, bepayañana, 10  ba bulalelale,* banabalume belaala na banabalume bakwabo, babombola bantu, ba bubela, bachipa bubela, ne bintu byonse byapusana na mafunjisho awama*+ 11  lwa mwayila mambo awama a lukumo lwa Lesa wa lusekelo, o bampele.+ 12  Namusanchila Kilishitu Yesu Nkambo yetu, wampele bulume, mambo wammwene’mba ne wa kishinka kupichila mu kumpa mwingilo,+ 13  nangwa kya kuba kala najinga wa mwenga, wamanyikanga bantu kabiji wa bulunji.+ Nangwa byonkabyo, bangubijile lusa mambo naubilenga bino bintu mu bulubi ne mu kubula lwitabilo. 14  Bino Nkambo yetu wangubijile lusa lukatampe kabiji nji na lwitabilo ne butemwe mwi Kilishitu Yesu. 15  Kino kyambo kya kishinka kabiji kyafwainwa kwitabilwa: Kilishitu Yesu waishile pano pa ntanda na kupulusha bandengamambo.+ Mwi abo, yami wakilamo.+ 16  Nangwa byonkabyo, bangubijile lusa kuba’mba monka mwi amiwa byo nji mwine wakilamo kulenga mambo, Kilishitu Yesu amweshe butekanye bwanji kuba’mba ngikale wa kumwenako bonse bakamwitabila pa kuba’mba bakatambule bumi bwa myaka ne myaka.+ 17  Kwi aye Mfumu wa myaka,+ ubula kubola,+ ubula kumweka,+ yenka Lesa,+ kwikale buneme ne lukumo myaka ne myaka. Amena. 18  Uno mukambizho namupana kwi obewa mwanami Timoti, monka mwayila bungauzhi bwaawilwe pa mambo a obewa, kuba’mba kupichila mu bino bintu ulwenga bulwi bwawama,+ 19  saka ukwachisha lwitabilo ne jiwi ja mu muchima jawama,+ bamo jo bataya, ne kwibalengela konauna lwitabilo lwabo nobe bwato. 20  Pa bano paji ne Haiminusa+ ne Alekesanda, kabiji bano nebafikizha kwi Satana+ kuba’mba bafunde baleke kuba Lesa mwenga.

Tubyambo twa munshi

Kulumbulula’mba “Muntu Unemeka Lesa.”
Mu Kingiliki, “mo yayila.”
Monai Mutanchi, “Bulalelale.”
Nangwa’mba “alumbuluka; akwashañana.”