• 1

  • Davida ne Abishagi (1-4)

  • Adoniya ukeba jitanda (5-10)

  • Natana ne Batesheba baubapo kimo (11-27)

  • Davida wakambizha’mba Solomone bamushinge manyi (28-40)

  • Adoniya wanyemena ku kya kusokelapo bitapisho (41-53)

 • 2

  • Davida wakambizha Solomone (1-9)

  • Davida wafwa; Solomone waikala pa jitanda (10-12)

  • Bintu byalangulukilenga Adoniya byamuletela lufu (13-25)

  • Abiata bamufumyapo; Yoaba bamwipaya (26-35)

  • Shimei bamwipaya (36-46)

 • 3

  • Solomone wasongola mwana wa kwa Felo (1-3)

  • Yehoba wamweka kwi Solomone mu kiloto (4-15)

   • Solomone walomba maana (7-9)

  • Solomone wachibila mambo banabakazhi babiji (16-28)

 •  4

  • Bukalama bwa kwa Solomone (1-19)

  •  Kwikala bulongo mu bukalama bwa kwa Solomone (20-28)

   • Kwikala ku matwi nzoo munshi ya muñanzañanza ne munshi ya mukuyu (25)

  • Maana a kwa Solomone ne bishimpi (29-34)

 • 5

  • Mfumu Hilama wanengezhe bintu bya kushimikila (1-12)

  • Solomone wakambizha bantu ba kwingila (13-18)

 • 6

  • Solomone washimika nzubo ya Lesa (1-38)

   • Kibamba kya mwine mukachi (19-22)

   • Bakelubi (23-28)

   • Bintu byo banembapo kya kukololola, binzhilo, kipango kya mukachi (29-36)

   • Nzubo ya Lesa bapwisha kwiishimika pa myaka itanu na ibiji (37, 38)

 • 7

  • Jilapa ja kwa Solomone (1-12)

  • Sendwe Hilama wakwashako Solomone (13-47)

   • Mashiki abiji a mukuba (15-22)

   • Kizhiba kya kyela (23-26)

   • Bikochikala jikumi ne mashomeka a mukuba (27-39)

  • Kupwisha kulenga bipe bya ngolode (48-51)

 • 8

  • Kuleta Jikwachi mu nzubo ya Lesa (1-13)

  • Solomone waamba ku bantu (14-21)

  • Lulombelo lwa kwa Solomone pa kupana nzubo ya Lesa (22-53)

  • Solomone wapesha bantu (54-61)

  • Bitapisho ne kijiilo kya kupana nzubo (62-66)

 • 9

  • Yehoba wamweka jibiji kwi Solomone (1-9)

  • Bupe bwa kwa Solomone kwi Mfumu Hilama (10-14)

  • Mingilo yapusana pusana ya kwa Solomone (15-28)

 • 10

  • Mfumu wa mukazhi wa ku Sheba wapempula Solomone (1-13)

  • Bunonshi bukatampe bwa kwa Solomone (14-29)

 • 11

  • Bakazhi ba kwa Solomone baongola muchima wanji (1-13)

  • Balwanyi ba kwa Solomone (14-25)

  • Yeloboma bamulaya mikoka jikumi (26-40)

  • Solomone wafwa; Lehoboma bamuswanyika pa bufumu (41-43)

 • 12

  • Kukumbula na bukaji kwa kwa Lehoboma (1-15)

  • Mikoka jikumbi yasatuka (16-19)

  • Yeloboma bamutongola kwikala mfumu wa bena Isalela (20)

  • Lehoboma kechi wafwainwa kulwa na bena Isalela ne (21-24)

  • Yeloboma wapopwela mwana ñombe (25-33)

 • 13

  • Bungauzhi bwaamba pa kya kusokelapo bitapisho kya ku Betele (1-10)

   • Kya kusokelapo bitapisho kyaabanapo (5)

  • Muntu wa Lesa wakana kukookela (11-34)

 • 14

  • Bungauzhi bwa Ahiya pe Yeloboma (1-20)

  • Lehoboma walama Yuda (21-31)

   • Kulukuka kwa kwa Shishaka (25, 26)

 • 15

  • Abiyama, mfumu wa Yuda (1-8)

  • Asa, mfuma wa Yuda (9-24)

  • Nadaba, mfumu wa Isalela (25-32)

  • Baasha, mfumu wa Isalela (33, 34)

 • 16

  • Yehoba wazhachisha Baasha (1-7)

  • Ela, mfumu wa Isalela (8-14)

  • Zimuli, mfumu wa Isalela (15-20)

  • Omuli, mfumu wa Isalela (21-28)

  • Ahaba, mfumu wa Isalela (29-33)

  • Hiela washimukulula Yeliko (34)

 • 17

  • Ngauzhi Elaija waambila jimo pa kyashi (1)

  • Elaija bamuletela kajo ku bikwangala (2-7)

  • Elaija waya ku mwanamukazhi wafwilwa wa ku Zalefwata (8-16)

  • Mwana wa mwanamukazhi wafwilwa wafwa kabiji bamusangula (17-24)

 • 18

  • Elaija wasambakana Obadiya ne Ahaba (1-18)

  • Elaija ne bangauzhi ba kwa Baela ku Kamela (19-40)

   • “Kukankazhama na milanguluko ibiji” (21)

  • Kyashi kya myaka isatu ne kichika kyapwa (41-46)

 • 19

  • Elaija wanyema bukaji bwa kwa Yezebeli (1-8)

  •  Yehoba wamweka kwi Elaija ku Holeba (9-14)

  • Elaija washinga manyi Hazela, Yehu, Elisha (15-18)

  • Elisha bamutongola kupingakena pe Elaija (19-21)

 • 20

  • Bena Silya balwa ne Ahaba (1-12)

  • Ahaba washinda bena Silya (13-34)

  • Bungauzhi bwaamba pe Ahaba (35-43)

 • 21

  • Ahaba wakumbwa bujimi bwa miñanzañanza bwa kwa Nabota (1-4)

  • Yezebeli waipayisha Nabota (5-16)

  • Byambo bya kwa Elaija kwi Ahaba (17-26)

  • Ahaba wipelula (27-29)

 • 22

  • Yehoshafwata waumvwañana ne Ahaba (1-12)

  • Bungauzhi bwa kwa Mikaya bwa kushindwa (13-28)

   • Byambo bya bubela bya kujimbaika Ahaba (21, 22)

  • Ahaba bamwipaya ku Lamota-gileada (29-40)

  • Yehoshafwata ubena kulama mu Yuda (41-50)

  • Ahaziya mfumu wa Isalela (51-53)