MONAI
Byambo
Kipikichala

Nisanyi 12

PA KUZHIKA JUBA (Moba a Bayudea atendeka ne kupwa pa kuzhika juba)

PA KUSELA JUBA

 • Kwa bunke na baana banji ba bwanga

 • Yudasa waumvwañana na bantu bya kumusolola

PA KUZHIKA JUBA

Nisanyi 13

PA KUZHIKA JUBA

PA KUSELA JUBA

 • Petelo ne Yoano banengezha Kijiilo kya Lupitailo

 • Yesu ne batumwa bakwabo bafika mabanga

PA KUZHIKA JUBA

Nisanyi 14

 PA KUZHIKA JUBA

 • Waikala na Kijiilo kya Lupitailo na batumwa

 • Waovwa batumwa ku maulu

 • Wapanga Yudasa

 • Watendeka Kijiilo kya Nkambo kya Mabanga

 • Bamusolola ne kumukwata mu bujimi bwa Ngesemani

 • Batumwa banyema

 • Bamutotolwesha ku kije kya Saniedilini ku nzubo ya kwa Kaifasa

 • Petelo wakana Yesu

PA KUSELA JUBA

 • Waimana jikwabo mu kije kya Saniedilini

 • Bamutwala kwi Pilato, kepo kwi Heloda, kabiji wabwela jibiji kwi Pilato

 • Bamuchibila mambo a kumwipaya kabiji bamwipayila kku Ngolongota

 • Wafwa na kimye kya 3 koloko mute

 • Mubiji bamufumyapo ne kukamuzhiika

PA KUZHIKA JUBA

Nisanyi 15 (Sabado)

PA KUZHIKA JUBA

PA KUSELA JUBA

 • Pilato waswisha kutuma ba kusopa kilende kya kwa Yesu

PA KUZHIKA JUBA

Nisanyi 16

PA KUZHIKA JUBA

 • Bapota bintu bikwabo binunka bulongo bya kumushinga pa mubiji

PA KUSELA JUBA

 • Wasangulwa

 • Wamweka ku batumwa

PA KUZHIKA JUBA