MONAI
Byambo
Kipikichala

KIMYE

MPUNZHA

KYAMWEKELE

MATEO

MAKO

LUKA

YOANO

Mu 31 nangwa mu 32

Kapenama

Yesu waamba bishimpi pa Bufumu

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Kalunga ka Ngalilea

Wazhindamika luvula saka aji mu bwato

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Mpunzha ya Gadala

Wapangila bandemona mu bankumba

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Kampe mu Kapenama

Wabuka mwanamukazhi wajinga na kikola kya kupita mashi; wasangula mwana wa mukazhi wa kwa Yelusa

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Kapenama (?)

Wabuka mpofu ne kamaama

9:27-34

     

Nazala

Bamukana jikwabo mu muzhi wanji

13:54-58

6:1-5

   

Ngalilea

Lwendo lwa busatu lwa ku Ngalilea; mwingilo wabayijileko byo atumine batumwa

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tibeliasa

Heloda wachiba mutwe wa kwa Yoano Mubatizhi; Heloda wakumya na mambo a kwa Yesu

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

Mu 32, pepi na Kijiilo kya Lupitailo (Yoa 6:4)

Kapenama (?); Ku buyeke musela bwa Kalunga ka Ngalilea

Batumwa babwela pa lwendo lwa kusapwila; Yesu wajiisha banabalume 5,000

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Ku buyeke musela bwa Kalunga ka Ngalilea; Ngenesaleta

Bantu kebakebe’mba bamubike Yesu pa bufumu; waenda pa kalunga ka mema; wabuka bavula

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kapenama

Waamba’mba aye ye “kajo ka bumi”; bavula betuntula ne kumusha

     

6:22-71

Mu 32, Kijiilo kya Lupitailo byo kyapwile

Kampe mu Kapenama

Wasolola bisho bya bantu

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenesha; Ndekapoli

Wabuka mwana wa mukazhi mwina Sailofenisha; wajisha bantu 4,000

15:21-38

7:24–8:9

   

Mangadana

Wakana kumwesha kiyukilo, kanatu kya kwa Yona

15:39–16:4

8:10-12