Buku wa Filemonyi ye batanga kufuma mu Baibolo wa Binembelo bya Ntanda Ipya pano uji pa jw.org.

Telekai ku byo batanga buku wa Luka.