Nemba bishinka byakonsha kukukwasha kuchinuzhuka kutamba bya mulekese.