Kopololai bipikichala byo mwakonsha kupenta kabiji muyuke ne mwatala fukuta wa pa kyaji wavwalanga ñanga mwine mukatampe wa bena Isalela.