Kopololai luno lufunjisho ne kutongola bantu babiji ba mu Baibolo. Mulenge kyabulapo.