Kopolwelai jimo bipikichala bya kwingijisha pa kupopwela kwa kisemi. Kopololai ne kupulinta bipikichala, mupente kipikichala nangwa kushabula kufuma pa nambala imo kufika pa ikwabo ne kukumbula mepuzho.