Tangai jino jishimikila na mwanenu ne kutala pa bipikichala.