Fundai Yehoba byo apulwishe bena Isalela, bajinga pakachi aku nzhita ya bena Ijipita ibapupijilenga aku Kalunga ka Mema Kachila. Tangai kipikichala kyalumbulula jishimikila ja mu Baibolo pa intaneti nangwa kyo mwapulinta mu musango wa PDF.