Nanchi mwakonsha kutemwa kufunda Baibolo nyi? Umvwe mukeba, shukilwai lunengezho lwetu lwa kufunda Baibolo kyatu. Lombai lufunjisho lwa Baibolo kupichila mu kunemba pepala uji panshi po.