Mwe rit se inge ac kahsre kom in engan in lutlutkihn Kahs luhn God. Ke kais sie sapta, oasr kihsen siyuck ma sihmlac kohn. Fuhs in Bible ma sihmlac kohn uh pa ac fah kahsre kom in konwacack top nuh ke kihsen siyuck ingacn.

Ke kom riti ma suhmuhslah nuhkewa, srihke nuhnkuh lah fuhs ingacn ac tohpohklah fuhkah kihsen siyuck kac an. Sie sin Mwet Loh luhn Jeova ac engan in kahsre kom in kahlwem ke kalmacn ma suhmuhslah nuhkewa kac uh.Riti Luke 24:32, 45.

Etuh lah, mwe rit nuhkewa ma ahkkahlwemyeyuck ke mwe rit se inge oreklac sin Mwet Loh luhn Jeova.