Esyonzoli sya Ezekieli esy’ehekalu sikakanganaya ngoku abandu ba Yehova bangahere obuhere. Ithwe ahabwethu thwanga sangira thuthi omw’iha amahere w’eripipa?​—Ebr 13:15, 16.

Enzira mbuya ey’erikolera mw’eki, ly’erikolha obutemburi bw’obuwathikya. Omwaka w’omubiiri owa 2018 muli myezi minene eyiwithe Ebyamukagha bithanu kutse Ebyasande bithanu. Eki kyangana wathikya abakakolha biro byosi omubiiri w’ekihugho n’erisangira omwa mubiiri w’erithulira kwilhabirirya okwa syowikendi. Eryongera okw’ekyo, abathuliri bangana thwamu erikolha saha 30 kutse 50 omwa kwezi Okwakasathu n’Okwakani n’omwa mezi w’olhubungo lhw’omulebererya w’omuthimbo.

Kandi emibere yethu yamathendi thulighira erikolha obutemburi bw’obuwathikya? Ithwanga lhangira thuthi thukuwania emibere yethu y’erithulira n’erikolha bingyi. Mbulha thuli omwa mibere eyiri yithi, kwesi olhwanzo olhwa thuwithire Yehova ka lhuthusukume erimukolera ngoku thwanga thoka omwa mwaka w’omubiiri owa 2018!​—Hos 14:2.

Nanga gherererya indi omuhwa wa Sabina Hernández?

MULEBAYE EVIDIYO BUSANA N’OBUWATHIKYA BWA YEHOVA, NANGANA KOLHA EKYOSI-KYOSI, NERYO MWANASUBIRYA OKWA BIBULYO BINO:

  • Ni kyahi ekikahira omu Sabina mw’omuhwa ow’erikolha bingyi omwa mubiiri wa Yehova?

  • Eky’erileberyako kya Sabina kyamakuhimba kithi?

  • Ni kwezi kutse mezi wahi agho wangakolera mw’obutemburi bw’obuwathikya omwa mwaka w’omubiiri owa 2018?