Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Eribana obuthuku obw’erigha e Biblia n’erighanirya

AKATABU K'OMUHINDANO AK'ENGEBE N'OMUBIIRI WETHU Okwomukagha 2017

Ebya Thwanga Bugha

Ebya thwanga bugha thukaghaba egazeti ye Awake! n’erikangirirya ekwenene eyihambire okwa kihembo ky’engebe. Kolesaya eby’erileberyako ebi erithegheka ebyawu ebya wanga tsuka nabyo.

EBY’OBUGHULI OMWA KINYWE KYA NYAMUHANGA

Ekyosi-kyosi Ekya Yehova Akabugha Kikabererera

Obuminyereri bwa Yeremia obuhambire okw’ibambirwa n’erithoghothibwa mubwabererera ndeke-ndeke.

ENGEBE YETHU NG’ABAKRISITAYO

Erikirirya Lyawu Omwa Milhaghe ya Yehova Lighumire Bungahi?

Yosua mwakakasya ngoku sihali kinywe na kighuma omwa milhaghe ya Yehova ekithabererera. Thwanga ghumya thuthi erikirirya lyethu omwa milhaghe ya Nyamuhanga?

EBY’OBUGHULI OMWA KINYWE KYA NYAMUHANGA

Eribya n’Omuthima w’Erilinda Likaleka Ithwayiyinia

Ni kyahi ekya wathikaya Yeremia eriyiyinia iniane n’amalengekania awuwene nomwanabana eriaghalhwa erikalire? Thwanga yitheghekera thuthi ebitsibu ebyangasa omwa buthuku bw’embere?

EBY’OBUGHULI ERILHUA OMWA KINYWE KYA NYAMUHANGA

Ezekieli Mwatsema Erithulha Omwatsi wa Nyamuhanga

Omwa nzoli, Yehova mwaha Ezekieli y’ekiringo ky’ekitabu n’erimubwira athi alyekyo. Erirya ekiringo ky’ekitabu kyanga hambire kithi oku Ezekieli?

ENGEBE YETHU NG’ABAKRISITAYO

Bana Etseme omw’Ithulhughania Engulhu Yuwene

Okwa bundi buthuku, kyangana kalha erithulhughania engulhu yuwene ey’obwami, aliwe Nyamuhanga anzire ithwa mukolera ithunatsemire. Thwangabana thuthi etseme thukakolha omubiiri w’erithulira?

EBY’OBUGHULI OMWA KINYWE KYA NYAMUHANGA

Wunemwendi Syahirwa kw’Akaminyikalho k’Omulhamu?

Esyonzoli sya Ezekieli musyatsuka eribererera eye Yerusalemu yakera yikathoghothibwa. Eribererera lya munabwire ery’obuminyereri obu ly’eryahi?

ENGEBE YETHU NG’ABAKRISITAYO

Sighika Emisingyi ya Yehova ey’eby’Esyongeso

Buthubaha, thutholere ithwasighika emisingyi ya Nyamuhanga ey’eby’esyongeso. Thuthi? Busana naki ky’omughaso munene?