Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ENGEBE YETHU NG’ABAKRISITAYO

Obwami—Emyaka 100 n’Erilholya Embere

Obwami—Emyaka 100 n’Erilholya Embere

Abanzire erisyabya ndulhani sy’Obwami bwa Nyamuhanga batholere ibigha ebyosi ebihambire oko Bwami n’ebya bwabirikolha. Busana naki? Eki ikikendi ghumya erikirirya lyabu ngoku Obwami bwa Nyamuhanga bune muthabalha kandi ikikendi leka ibabya n’omuhwa ow’eribwira abandi engulhu yuwene y’Obwami bwa Nyamuhanga. (Esy 45:1; 49:3) Wukalebya evidiyo Obwami—Emyaka 100 n’erilholya Embere bana eby’erisubirya okwa bibulyo bino:

  1. Esinema eya “Photo-Drama of Creation” muyaghasira yithi abalebayayo?

  2. Eradio muyakolesibwa yithi erihikya engulhu yuwene okwa bandu?

  3. Ni sindi nzira syahi esyakolesibawa erithulhughania engulhu yuwene, kandi ni byahi ebyalhwiririramu?

  4. Erithendeka abandu busana n’omubiiri w’erithulira lyabirighenda likuwanibwa lithi?

  5. Ni kangiriribwa lyahi eryabirihebwa abakaghenda okwa Sukuru ye Gileadi?

  6. Emihindano eminene-minene yabiriwathikya yithi omw’ikangirirya abandu ba Yehova?

  7. Ni kyahi ekikaleka iwaligha wuthi Obwami bwa Nyamuhanga bune muthabalha?

  8. Thukakanganaya thuthi ngoku thukasighika Obwami bwa Nyamuhanga?