11:28-30

“Engomo Yaghe Ni Nyibuya”

Ng’omubatsi, Yesu abya inianasi ndeke erikolha engomo, obundi nibya erithimbya kw’ebikimba kutse olhuhu nuku omubiiri anga kolhwa isihathabya erinuba. Thukabya thukaligha engomo ya Yesu ey’eribya bigha biwe thukabatizibwa, thukabya ithwamahebwa omubiiri n’olhukwamirwa olhukalire, aliwe erikolha ekyo kikathuhumulikanaya kandi mukalhwiririra emighisa mingyi.

Ni mighisa yahi eya wabiribana ahawukathahekera engomo ya Yesu?