Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Bali bethu bane mukolesya ebrokyuwa Engulhu Yuwene e Madagascar

AKATABU K'OMUHINDANO AK'ENGEBE N'OMUBIIRI WETHU Okwokubanza 2016

Ebya Thwanga Bugha

Amenge awathwanga kolesya thukaghaba egazeti eya Akaleberyo na Awake! n’ebrokyuwa Engulhu Yuwene Erilhua oku Nyamuhanga! Kolesaya ebyabirithakanganibwa erithegheka ebyawu ebya wanga tsuka nabyo.

ENGEBE YETHU NG’ABAKRISITAYO

Olhusunzo Lhwethu olhw’Erihimba n’Erisugha Ahakabya Eriramya ly’Okwenene

Thwanga kangania thuthi omuhwa n’olhwanzo lhwethu busana n’omubiiri wa Nyamuhanga owakakolhawa omwa myanya yethu ey’eriramiryamu?

EBY’OBUGHULI OMWA KINYWE KYA NYAMUHANGA

Eriramya ly’Okwenene Likayithagha Erihiraho Akaghalha

Ibya nga wunalhangire Omwami akathwamu erisuba-subania eriramya ly’okwenene. Kolesaya ebitherirwe, emapu, ngoku aghenda akakolha emyatsi eyiri omu 2 Emyatsi y’Emigulu 29-30 erikuwathikya.

MINYA NDEKE ERIKOLHA OMUBIIRI W’ERITHULIRA

Ngoku Wang’igha n’Omundu e Biblia omw’Ikolesya Ebrokyuwa Engulhu Yuwene

Ebindu bithanu ebyolhobire ebya wanga kolesya erisondolha erigha e Biblia omw’ikolesya ebrokyuwa Engulhu Yuwene Erilhua oku Nyamuhanga!.

EBY’OBUGHULI OMWA KINYWE KYA NYAMUHANGA

Yehova Akasima Abakayisubamu Ndeke

Eriyisubamu ndeke lya Manase mulyaleka iniaghanyirwa. Lebaya erithabalha liwe athali aghenda omwa bunyewa n’erithabalha liwe iniamabiriboholhwa erilhua e Babeli. (2 Emyatsi y’Emigulu 33-36)

EBY’OBUGHULI OMWA KINYWE KYA NYAMUHANGA

Yehova Akaberereraya Emilhaghe Yiwe

Erisubungukana ly’emyaka ery’emyatsi eyiri omu Ezera 1-5. Nomubanabana ebitsibu bingyi, Abayuda bakalhua e Babeli, erisuba-subania eriramya ly’okwenene, n’erithasyahimba ehekalu.

ENGEBE YETHU NG’ABAKRISITAYO

Eryuwania Emibere Yethu ey’Erithulira—Erihira h’Omusingyi w’Erisubayo

Ebindu bisathu ebyanga thuwathikya erikolha ndeke erisubayo okw’abanzisibawa omo kwenene ye Biblia.

EBY’OBUGHULI OMWA KINYWE KYA NYAMUHANGA

Yehova Akanza Abaghombe Abakayihayo

Ezera nabaghenda nayu e Yerusalemu babya bakayithagha erikirirya erighumire, omuhwa busana neriramya lyokwenene, nobuthubaha. Kolesaya ebisasani, nemapu eribya nga wunalhangire olhughendo lhwabu.