Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akatabu k'Omuhindano ak'Engebe n'Omubiiri Wethu  |  Okwerikuminakughuma 2016

Ebya Thwanga Bugha

Ebya Thwanga Bugha

AKALEBERYO

Ekibulyo: Omundu amakubulya elhubulha nga yisosire yithi, iwukendi subirya wuthiki?

Erisako: Yn 8:23

Erighabayo: Akaleberyo kano kakakanaya okwa ebya Yesu na Thatha wiwe babiribisulha ebihambire okwa lhubulha.

KANGIRIRAYA EKWENENE

Ekibulyo: Mbwino wangana ligha ngoku obuminyereri obu bukakanaya okwa binemubya munabwire?

Erisako: 2Tim 3:1-5

Ekwenene: Kundi obuminyereri obuhambire okwa biro by’enyuma-nyuma bunemubererera munabwire, obo kwesi thutholere ithwaminya ngoku n’obuhambire okwa buthuku obukasa obuwene bukendi syabererera.

BUSANA NAKI KITHOLERE ERIGHA E BIBLIA? (Evidiyo)

Ebya Thwanga Bugha: Thunemukangania abandu akavidiyo kakuhi akakasoborera aha thwangabana eby’erisubirya ebyuwene okwa bibulyo ebikalyambaya abandu. [Kanganaya evidiyo.]

Erighabakyo: Ekitabu kino kikakanganaya ekye Biblia yikabugha ngoku Nyamuhanga akendi syaghunzaho ebitsibu bya bandu abosi. [Muhe ekitabu E Biblia Yikakangiriraya kutse Yanga Thukangiriryaki.]

THEGHEKA EBYAWU EBYA WANGA TSUKA NABYO

Kolesaya ebyabirithakanganibwa erithegheka ebyawu ebya wanga tsuka nabyo.