ERISAKO

OBUMINYERERI

ERIBERERERA

Esyonyimbo 22:1

Nyamuhanga angabere ng’amamusighania

Matayo 27:46; Mariko 15:34

Esyonyimbo 22:7, 8

Erisekereribwa iniane okwa muthi

Matayo 27:39-43

Esyonyimbo 22:16

Erimuhanika okwa muthi

Matayo 27:31; Mariko 15:25; Yoane 20:25

Esyonyimbo 22:18

Erikanga obukanga busana n’esyongyimba siwe

Matayo 27:35

Esyonyimbo 22:22

Akabya ky’erileberyako omw’ithulhughania erina lya Yehova

Yoane 17:6