Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 EBY’OBUGHULI OMWA KINYWE KYA NYAMUHANGA | YEREMIA 17-21

Leka Yehova Abumbe-bumbe Amalengekania n’Emibere Yawu

Leka Yehova Abumbe-bumbe Amalengekania n’Emibere Yawu

Ligha eribumbwa-bumbwa na Yehova

18:1-11

  • Yehova akabumba-bumba emibere yethu ey’obunyakirimu erilhabira omw’ihabulha kutse erikunga

  • Thutholere ithwabya bowa kandi abakabumbika

  • Yehova syalithukaka erikolha ekya thuthanzire erikolha

Omubumbi angana hindulha amalengekania wiwe okwa ky’akabumba

  • Kundi Yehova abirithuha obughabe bw’eriyithwiramu, thwangana sombolha nga thukendi ligha eribumba-bumba liwe kutse erighanalyo

  • Yehova akahindulha emibere y’erikolangana n’abandu erikwamana n’emibere bak’angirira mw’obusondoli bwiwe

Nganzire Yehova inianyibumba-bumba omu nzira syahi?