Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Ebya Thwanga Bugha

Ebya Thwanga Bugha

●○○WUKANABANA OMUNDU

Ekibulyo: Mbwino e Biblia yikine y’omughaso?

Erisako: 2Tim 3:16

Wukasubayo: Mbwino e Biblia yikanalighirana n’esayansi?

○●○ERISUBAYO LY’ERIMBERE

Ekibulyo: Mbwino e Biblia yikanalighirana n’esayansi?

Erisako: Yobu 26:7

Wukasubayo: Mbwino amenge awali omwa Biblia angana wathikya?

○○●ERISUBAYO LYAKABIRI

Ekibulyo: Mbwino amenge awali omwa Biblia angana wathikya?

Erisako: Emi 14:30

Wukasubayo: Mbwino ebye Biblia yikalhaghulha okwa buthuku bw’embere bikanabererera?