Amaha ali ng’enaanga. (Ebr 6:19) Akathuwathikaya eriyitheya okwa byanga tsandya obunyakirimu thwamabana ebihunga ng’ebikabya okwa ngetse. (1Tim 1:18, 19) Ebiri ng’ebihunga by’okwa ngetse mwanganabya imwamuli ebyangaghunza omundu y’amani, eriherya ebindu by’ekinyamubiri, obulhwere obuthelhama, eriholerwa omwanze, kutse ekindu kyosi-kyosi ekyangana tsandya obuthaleghulha bwethu.

Erikirirya n’amaha bikaleka ithwalhangira ndeke-ndeke omulhaghe owabirilhaghanisibwa. (2Kor 4:16-18; Ebr 11:13, 26, 27) Busana n’ekyo, mbulha thuwithe amaha aw’erisyaghenda elhubulha kutse erisyikalha okwa kihugho, thutholere ithwabya ithune mughumyagho omw’ighanirya okwa milhaghe eyiri omwa Kinywe kya Nyamuhanga. Neryo, omughulhu thukalyambibawa busana n’ebitsibu, ikikendi thwolhobera eribya ithunatsemire.1Pet 1:6, 7.

MULEBAYE EVIDIYO MUTSEMERE AMAHA, NERYO MWANASUBIRYA OKWA BIBULYO BINO:

  • Busana naki Musa ni ky’erileberyako kyuwene ekya thwangagherererya?

  • Abalhume abawithe amaka bawithe lhukwamirwaki?

  • Ni myatsi nga yahi eya mwanga kaniako omw’Iramya ly’Eka?

  • Amaha anga kuwathikya athi erighumira ebitsibu iwunasikire?

  • Ni byahi ebya wulindirire?