Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Erikokya abandu okwa mihindano

AKATABU K'OMUHINDANO AK'ENGEBE N'OMUBIIRI WETHU Okwerikumi 2016

Ebya Thwanga Bugha

Amenge awathwanga kolesya thukaghaba e Awake!, ekadi eyikakokaya abandu okwa minindano, n’erikania Ekwenene ye Biblia eyihambire okwa mibere eya mundu akabyamo amaholha. Kolesaya eby’erileberyako ebi erithegheka ebyawu ebya wanga tsuka nabyo.

EBY’OBUGHULI OMWA KINYWE KYA NYAMUHANGA

“Yikethere Yehova n’Omuthima Wawu Wosi”

Emisyo 3 hakathukakasaya ngoku Yehova akendi thuhemba busana n’erimuyikethera. Wanga minya wuthi wukayikethera Yehova n’omuthima wawu wosi?

EBY’OBUGHULI ERILHUA OMWA KINYWE KYA NYAMUHANGA

“Omuthima Wawu Syalholhaye Okwa Syonzira Siwe”

Emisyo sura 7 hakakanaya okwa mulhwana akathebibwa erikolha ekibi omuthima wiwe abirimuthemba erisighania ebihano bya Yehova. Ebisobyo biwe byanga thweghesyaki?

EBY’OBUGHULI ERILHUA OMWA KINYWE KYA NYAMUHANGA

Amenge Alengire esy’Amaghetse

Emisyo 16 yikabugha yithi eribana amenge lirengire eribana esyomaghetse. Busana naki amenge awakalhua oku Nyamuhanga ni w’omughaso munene?

ENGEBE NG’ABAKRISITAYO

Ngoku Thwanga Thoka Erisubirya Ndeke

Erisubriya ndeke likahimba ekithunga n’erighasira oyukasubiraya. Erisubirya eryuwene litholere iryabya lithi?

EBY’OBUGHULI OMWA KINYWE KYA NYAMUHANGA

Sondekanaya Obuholho n’Abandi

Obuholho obwa bandu ba Yehova bawithe sibuli yasira. We can use God’s Word to counteract strong emotions and pursue peace.

EBY’OBUGHULI OMWA KINYWE KYA NYAMUHANGA

“Wukangiriraye Omwana omo Nzira Eyimutholere Erilhabamu”

Busana naki erikunga litholere omw’ikangirirya ndeke abaana? Emisyo 22 muli amenge awuwene awanga wathikya ababuthi?

ENGEBE YETHU NG’ABAKRISTAYO

Wunemukolesya Ndeke Esyokadi Esikakangirira e JW.ORG?

Kolesaya esyokadi esi okwa ndambi yosi-yosi erilholerya omundu okwa Kinywe kya Nyamuhanga n’omuthahulha wethu.