20:28

Abakangirirya b’emighambo n’Abafarisayo babya bawithe emiyiheko n’eryanza erisikibwa n’eriramukibwa omo kathali

Abakangirirya b’emighambo n’Abafarisayo babya bawithe emiyiheko n’eryanza erilhangirwa n’abandi bandu kandi ibanzire obukulhu. (Mt 23:5-7) Yesu iyo kw’athabya athya. “Omughalha w’omundu mwathasa erikolerwa, nikwa asa erikolha.” (Mt 20:28) Mbwino thukananza erikolha emibiiri y’obunyakirimu nuku thulhangirawe n’eripipwa? Obukulhu obwa Kristo akabugha athi ithwabya nabu bukalhwiririra omw’ikolera abandi. Emibiri ng’eyi siyirilhangirawa n’abandi​—yikalhangirawa na Yehova musa. (Mt 6:1-4) Omughombe oyukayikehaya atholere . . .

  • iniasangira omw’iyonza n’erisugha Ekisenge ky’Obwami

  • iniabya w’erimbere eriwathikya abakekelhuhire n’abandi

  • iniahayo okwa syosente siwe erisighika omubiiri w’Obwami