Hamabirilhaba emyaka eyilhabire omwa 100, Abema ba Yehova ibane kithunga ekiyithondekenie erithulha engulhu yuwene. Omwatsi oyu akathulhughanibawa omwa mibughe mingyi n’omwa bihugho ebilhabire omwa 200. Busana naki omubiiri oyu atholere iniakolhwa? Anemuthulhughanibwa athi omwa kihugho kyosi? Evidiyo eno yikasubiraya okwa bibulyo ebyo omw’ikukangania emighuma y’okwa mibiiri yethu ey’ekihugho kyosi.