Minya ebihambire okwa Esyonyimbo, ekitabu kye Biblia ekyoswire mw’erihumulikania lino n’amaha busana n’obuthuku obukasa.