Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Erikania okwa kitabu kya Matayo

Erikania okwa kitabu kya Matayo

Minya ebikulhu-bikulhu ebihambire okwa kitabu kya Matayo, eky’erimbere okwa bitabu bbini eby’Enjiri.