LEBAYA
Omwatsi
Ekisasani

(Matayo 13:4-8)

 1. 1. Hali mubiiri w’Omukama;

  Wulighe erikolhagho.

  Akusondolha mugho ndeke;

  Kwama eryeghesya liwe.

  ’Mbutho y’ekwenene yasyalhasa

  Omwa mithima y’abolho.

  Lengaho kutsibu erisangira,

  Omwa mubiiri wabihebwa.

 2. 2. Bingyi ebyalhua mwa mubiiri

  Wanganaleka ibyabya.

  Wathikaya abandu bolho,

  Erigha, banze kwenene.

  Bamabana bitsibu mwa ngebe,

  Wathikayabo, baghume.

  Wasyatsema embutho y’ekwenene,

  Yikalhasa omwa mithima.

(Lebaya na Mt. 13:19-23; 22:37.)