Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Mwimbire Yehova—Esyonyimbo Mbyaka

Tsemera esyonyimbo mbyaka esy’erikolesya omw’ipipa n’eriramya Yehova Nyamuhanga. Lhusaya okwa muthahulha kw’esyonyimbo n’ebinywe, kandi yibegheresaye esyonyimbo esyuwene esi.

Obwami Buneho—Bwase!

Olhwimbo lhw’ekitsumbi olhu lhukahalhamba Yehova Nyamuhanga erikangania ngoku Obwami obuli omw’isi sya Kristo Yesu bune muthabalha.

Thuhe Obuthubaha

Nawu saba Yehova y’obulhume-lhume obw’eryimira erina liwe buthubaha.

Yehova Lyo Lina Lyawu

Pipa erina lya Yehova ery’olhukengerwa kandi leka abandu bosi baminye ko Yuli Endatha Kutsibu.

Bakangiriraye Eribya Ibanasikire

Erilemba-lemba Yehova y’obutheya bwiwe n’obuwathikya obw’eriyiyinia buthaleghulha omwa mathwangwa w’engebe.

Engebe y’Omutemburi

Kanganaya ngoku wanzire Yehova ya Kutsibu n’etseme eya wukabana omwa mubiiri mubuyanga n’omwa ngebe eya wanzire.

Erisondya Abandu b’Obuholho

Olhwimbo olhukaha omuhwa n’obutseme olhuhambire oko lhwanzo olhwa thuwithire abandu n’omuhwa wethu ow’erisondekania esyombuli sya Nyamuhanga esy’obughuli.

Erithulira Abandu b’Emisindo Yosi

Wimbe okwa bubuya bwa Yehova n’ekya thukakolha omw’angirira abandu b’emisindo yosi eribya banywani ba Nyamuhanga.

Ekyakakalha Omwa Kihugho ky’Omwirimya

Omwatsi thukathulha ni tara omwa mwirimya.

Ni Ngebe okw’Ibo

Thutholere ithwathulha omwatsi wa Nyamuhanga omughulhu hakine obuthuku.

Eriyitheghekera Erithulira

Ikikendibya kyolho erisighalha omwa nyumba, aliwe thwanganabana akaghalha akathukayithagha erisingura.

Mumwakolhakyo okw’Ingye

Ekindu kyosi-kyosi ky’olhwanzo ekikakolhawa okwa bahakakabiwa, Yesu akakithwalha ng’ekiryamukolhawako.

Ekihanda Ekyayisoghawa

Yehova akayisyethera baghalha biwe abahakabibwa, nabu bakanza bakakolha ebyanzire.

Muwahayo Mughalha Wawu Ekyusa

Sima Yehova busana n’ekihembo ky’obughuli eky’abirithuha. Kikaha amaha okwa bosi.

Erisima Embanulho

Ekikorwa ky’olhwanzo ekilengireyo ekyabirithakanganibwa, Yesu eriyihayo ng’ekihongwa, likaleka ithwasima Yehova erihika kera na kera.

Thuyiheyo Eriwathikya

Kanganaya ngoku wanzire erikolera Yehova omwa nzira yosi-yosi ey’anganza erikukoleseryamu.

Eribisulhwa ly’Abaghalha ba Nyamuhanga

Thulindirire kutsibu ekiro ekya Yehova akendi syalhubukirya baghalha bobu Kristo b’elhubulha, erisangira omw’ikinda liwe n’erihembwa liwe.

Amaha, Amaaka, n’Erisika Lyethu

Omughulhu amaghaniryo w’engebe akathulethera eryubaha, Nyamuhanga anganabya maha, maaka n’erisika lyethu.

Wukayowa wuthi?

Wukayowa wuthi wukalengaho kutsibu erisondya ab’omuthima mwolho?

Thukalholha Embere Eriyiyinia

Olhwimbo olhukathuwathikaya eriyiyinia n’erikolera Yehova buthaleghulha erihika aho asyathwimanirya.