Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo  |  Okwomunani 2015

 OMWATSI W’OKWA KIDIPA | ABAKAHOLHA—BAKAYA HAYI?

Hali Mahaki Okwa Babiriholha?

Hali Mahaki Okwa Babiriholha?

Abaholi bangana thasyabyaho?

EKYA BIBILA YIKABUGHA: “Endambi yikasa, okwa mughulhu oyo, abosi abali omwa masinda wabo basyowa omulenge wiwe [owa Yesu]. Basyalhua omwa masinda wabo.”Yoane 5:28, 29.

Omw’eki, Yesu akanganaya ngoku omw’ithabalha ly’Obwami bwiwe, abali ekulimu basyalhuayo. Fernando oyukanibweko omo mwatsi mw’enyuma akabugha athi, “Nabere ingasoma Yoane 5:28, 29 omurundi w’erimbere munasweka. Mukyaleka ingabya n’amaha w’okwenene, kandi namatsuka n’erilengekania okwa buthuku bw’embere inganasikire.”

Kera, omuthaleghulha Yobu abya inianasi ngoku Nyamuhanga akendi syamulhubukya amaholha. Yobu mwabulya athi: “Omundu amaholha, asyaswabyaho kwehi?” Neryo mwasubirya inianasikire athi: “Nasyalindirira ebiro byosi by’amalhwa waghe, n’erihika aho eriboholhwa lyaghe lyasyahikira. Wangabirikira, naghe inakwithaba. Wanganzire omubiri w’ebyalha byawu.”Yobu 14:14, 15.

Erilhubuka lya Lazaro likathuha amaha awuwene okwa buthuku obukasa

Mwali w’obu Lazaro, iya Marata abya inianasi ku hane erilhubuka. Lazaro abere abiriholha, Yesu mwabwira Marata athi: “Mughalha wenyu asyalhubuka.” Marata mwasubirya athi: “Nyinasi kw’asyalhubuka okw’ilhubuka ly’ekiro ky’enyuma-nyuma.” Neryo Yesu mwamubwira athi: “Ingye indi ilhubuka n’engebe. Oyukany’ikiriraya nomwanga holha, asyabyaho.” (Yoane 11:23-25) Neryo enyuma waho, Yesu mwalhubukya Lazaro! Ekikasisimulha eki ekya Yesu akolha kikakanganaya ebingyi ebikendi syakoleka omwa buthuku obukasa. Nawu thalengekania abandu bakaghenda bakalhubuka omwa kihugho kyosi!

Mbwino hane abakendi syalhubuka ibaya elhubulha?

EKYA BIBLIA YIKABUGHA: E Biblia yikakanganaya ngoku erilhubuka lya Yesu lyabya lya mbaghane okwa ly’abandu munani abalhubuka abakanibweko omwa Biblia. Ibo mubalhubuka bamabya okwa kihugho. Aliwe okw’ilhubuka lya Yesu, e Biblia yithi: “Yesu Kristo abiriya elhubulha, kandi ali okwa byalha by’amali bya Nyamuhanga.” (1 Petero 3:21, 22) Mbwino Yesu musa yuwanga thungire erilhubuka ng’eri ery’eriya elhubulha? Eyihi, kundi Yesu abya iniabiri bwira abakwenda biwe athi: “Namaya kokothya ahowenyu, nasyaswasa n’eribathwalha ewaghe; neryo imwathoka eribya aho nyiri.”Yoane 14:3.

Yesu mwaya elhubulha n’eriyitheghekera eryangirira abaghuma b’okwa bakwenda biwe. Omughanzo w’abakendi syalhubuka erighenda elhubulha ni 144,000.  (Eribisulirwa 14:1, 3) Aliwe bakendi syayakolha yaki?

Ni bingyi ebya bakendi syakolha! Amasako athi: “Oyukasangira omw’ilhubuka ly’erimbere ni w’obutseme kandi abiritsumulhwa kutsibu. Olhuholho lhwakabiri silhukiri n’obuthoki okw’ibo, nikwa basyabya bahereri ba Nyamuhanga na Kristo, kandi basyathabalha haghuma nayu emyaka 1000.” (Eribisulirwa 20:6) Abakendi syaya elhubulha bakendi syathabalha ekihugho ng’abami kandi bahereri haghuma na Kristo.

Ni bandi bahi abakendi syalhubukibwa enyuma waho?

EKYA BIBLIA YIKABUGHA: Omwa Masako muli ebinywa bino ebya mukwenda Paulo abugha athi: “Nyiwithe amaha oku Nyamuhanga, awa bandu aba nabu bakasima, ngoku hasyabya erilhubuka ly’abathunganene n’ababi [“abathathunganene,” NW].”Emibiri 24:15.

Ekinywe kya Nyamuhanga kikathukakasaya ngoku esyobbiliyoni sy’abandu ababiriholha bakendi syalhubuka

Ab’omukwenda Paulo ahulha mwa “abathunganene” bo bahi? Thalengekania oku kino. Omuthaleghulha Danieli abere iniakisiya iniaholha mwabwirwa kino: “Wasyabana erilhuhuka, neryo wasyalhubuka okwa nduli y’emighulhu busana n’erighabo lyawu eryabiryahulhwa. “ (Danieli 12:13) Danieli akendi syabya akalhubuka ak’endisy’ikalhahi? “Abathunganene basyikalha omwa kihugho mwa buholho, n’erisighalyakyo kera na kera.” (Esyonyimbo 37:29) Na Yesu mwabugha athi: “Obutseme buli okwa b’omuthima mwolho, kundi basyasighalya ekihugho.” (Matayo 5:5, NW) Danieli n’abandi balhume n’abakali abathaleghulha bakendi syalhubukibwa ibathasy’ikalha okwa kihugho, lero kera na kera.

Ab’omukwenda Paulo ahulha mwa “abathathunganene” bo bahi? Sy’esyobbiliyoni sy’abandu ababiriholha, ababya isibathabana akaghisa k’eriminya ekwenene n’erighendera kuyo. Bakendi syabya babirilhubuka, bakendi syakangiriribwa, ibaminya Yehova * na Yesu ba ndeke. (Yoane 17:3) Abakendi syathwamu erikolera Nyamuhanga bakendi syabyaho kera na kera.

Abosi abakendi syathwamu erikolera Nyamuhanga bakendi syabyaho kera na kera ibanawithe amaghalha awuwene kandi ibanatsemire

Ekihugho kikendi syabya kithi?

EKYA BIBLIA YIKABUGHA: Nyamuhanga“Asyasangulha emisonia yosi okwa meso wabu. Kandi olhuholho silhwendisyaswabyaho, erisusumana kutse eririra, kutse eriaghalhwa.” (Eribisulirwa 21:4) “Basyahimba amanyumba n’erikalha mugho. Basyahera amalima w’ebinyu, n’erirya ebiguma byago.”Isaya 65:21.

Thalengekania iwune omwa mibere ng’eyi iwune n’abanze bawu ababirilhubuka! Aliwe hakine ekibulyo, Wanga minya wuthi ngoku kwenene erilhubuka likendi syabya?

^ olhup. 15 Yehova ni rina lya Nyamuhanga ngoku kikanganibwe omwa Biblia.