Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 OMWATSI W’OKWA KIDIPA | ERIRWANISYA AMAGHANIRYO

Amaghaniryo w’Ebik’itha Obuba

Amaghaniryo w’Ebik’itha Obuba

Alona akabugha athi, “Ngabya ing’owa esyongembe ng’esy’esyomatoka sy’epolisi, omuthima waghe akatsuka eripambuka neryo ingayabisama. Nibya n’eyo ngabya inganayilhalikirire. Kandi eki ibbwa ikyanathabya ingane eyihya ahathe obubisamu, ngahanga-hangaya kutsibu. Kiro kighuma, mukyabya ingane mughenda, neryo munatsuka erilira n’eribulha ku nga humulha. Nahumulikana ihamabirilha ndambi. Nabere ngakine aho, namathasyowa emirenge y’esyongombe esyo.”

Alona

Olhuhi ni kighuma ky’okwa bikahira engebe y’omwa kabi. Ng’eky’erileberyako, iwe kutse omwanze wawu amabanika mw’obulhwere obukalire, ikyangana leka iwayowa ng’oyuwamathulikira kw’ebomu. N’abandi bakabya n’amaghaniryo bakabulha nga bikendibya bithi omwa buthuku bw’embere. Bakayibulhaya, ‘Mbwino abaana bethu kutse abitsikulhu bethu bakendi kulira omwa kihugho ekyoswire mw’esyonyuhi, obutsindi, eritsanda ly’ebithuthimbireko, kutse amalhwere awakalire?’ Thwangarwanisya thuthi amaghaniryo ng’aya?

‘Omundu w’obulengekania amalhangira ebibi [akabi] akayibisa,’ kundi anasi ngoku ebindu bibi bikabya ibinemubya. (Emisyo 27:12) Ngoku thukanayitheghaya kinyamubiri, thutholere ithwatheya amalengekania wethu n’eriyowa lyethu. Eby’eriyitsemesya ebiri mw’eby’obwithi n’eby’amakuru ebikakanganaya ebikubahisaya bik’ongera eriyilhalikirira lyethu n’ery’abaana bethu. Eriyihighulha okw’irebya ebindu ng’ebi s’irimya omuliro w’omwa ndere. Nyamuhanga mwathahangika obwongo bwethu eribya bukalengekania okwa bubi. Aliwe thutholere ithwabusulya ‘mw’eby’ekwenene, ebithunganene, ebibuyirire, ebyanganzwa.’ Thwamakolha  ekyo, ‘Nyamuhanga omwinye obuholho’ iniakendi thuha erithekana omwa muthima n’omwa malengekania.Abanya Filipi 4:8, 9.

OMUGHASO W’ERISABA

Erikirirya ery’okwenene likathuwathikaya erirwanisya amaghaniryo. E Biblia yikathuhira mw’omuhwa ow’eribya thukasaba. (1 Petero 4:7) Thwangana saba Nyamuhanga y’obuwathikya n’amenge n’obuthubaha ebyanga thuwathikya omwa mibere eya thulimu, ithunayikethere ngoku ‘akathw’owa kandi kw’akathuha ebya thukamusaba.’1 Yoane 5:15.

Iniane na mwira wiwe, Avi

E Biblia yikasoborera ngoku ‘omuthabali w’ekihugho kino’ ni Sitani, butsira Nyamuhanga, kandi ngoku ‘ekihugho kyosi kiri omwa buthoki bw’omubi oyu.’ (Yoane 12:31; 1 Yoane 5:19) Busana n’ekyo, Yesu abya iniakakanganaya ndeke-ndeke ngoku Sitani aneho akathukangirirya athi thusabe thuthi: ‘Wuthulhamaye okwa mubi.’ (Matayo 6:13) Alona akabugha athi, “Emirenge y’esyomatoka ng’esy’abapolisi yikabya yikabugha, ngasaba Yehova anyiwathikaye erighuma. Kandi na mwira waghe akanyibirikira neryo iniasaba haghuma naghe. Omwa kwenene erisaba likawathikaya.” Ngoku e Biblia yikanabugha: ‘Yehova ali hakuhi n’abosi abakamubirikira, ali hakuhi n’abosi abakamubirikira omo kwenene.’Esyonyimbo 145:18.

AMAHA AWATHUWITHE

Omw’ikangirirya liwe ly’okwa kithwe, Yesu mwakangirirya abigha biwe erisaba bathi: ‘Obwami bwawu bwase.’ (Matayo 6:10) Obwami bwa Nyamuhanga bukendi syaghunzaho amaghaniryo wosi. Omw’ikolesya Yesu, ‘Omunya-Mwami w’Obuholho,’ Nyamuhanga ‘akendi syakubya amalhwa omwa kihugho kyosi.’ (Isaya 9:6; Esyonyimbo 46:9) ‘Nyamuhanga asyatswera omwa kathi-kathi k’ebihanda bingyi; ekihanda sikyendi syasumba omuyali erilhwa n’ekindi kihanda kutse sibendi syasyigha amalhwa; kandi sihali oyuwasyubahyabo.’ (Mika 4:3, 4) Abandu abatsemire ‘basyahimba amanyumba n’erikalha mugho. Basyahera amalima w’ebinyu n’erirya ebighuma byagho.’ (Isaya 65:21) ‘Kandi sihali ndulhani eyikendi syabugha yithi, Nyilhwere.’Isaya 33:24.

Munabwire, nomuwanga yitheya bungahi, sikyolho erikakirya ebikawa kitsumbukirania kutse erisangwa waminya ahakendibya akabi neryo iwayihighulha. (Omugambuli 9:11) Ahabw’emyaka mingyi esyonyuhi, obutsindi, n’amalhwere binemulholha embere er’itha abathe kwa lhubanza. Hali mahaki okwa bandu ng’abo?

Esyomiliyoni n’esyomiliyoni sy’abandu bakendi sya lhubuka, kandi Nyamuhanga musa yuwasi omughanzo wabu. Lino baghotsere, kandi Nyamuhanga an’ibukirebo erihika ekiro ‘abosi abali omwa masinda basyalhua omwa masinda wabu.’ (Yoane 5:28, 29) E Biblia yikathukakasaya yithi: ‘Thuwithe amaha aya awakasikaya emithima yethu. Amaha aya, ni w’ekwenene kandi asikire.’ (Abaebrania 6:19) Kandi Nyamuhanga ‘abiriminyisyakyo okwa bandu bosi omw’ilhubukya Yesu y’okwa baholi.’Emibiri 17:31.

Munabwire, n’abakalengaho eritsemesya Nyamuhanga bane n’amaghaniryo. Paul, Janet, na Alona banemuthoka erirwanisya amaghaniryo, omw’ikolesya amenge, omw’iyithunda hakuhi na Nyamuhanga omw’isaba, n’omw’ihimba erikirirya lyabu omwa maha awali omwa Biblia. Nenyu, ‘Nyamuhanga oyukaletha amaha abusulhaye n’obutseme bwosi, n’obuholho bwosi busana n’erimw’ikirirya.’Abanya Roma 15:13.