Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo  |  Okwomusanju 2015

Lholha Embere Erisighika Obwami bwa Nyamuhanga

Lholha Embere Erisighika Obwami bwa Nyamuhanga

‘Si b’ekihugho.’YN. 17:16.

ESYONYIMBO: 63, 129

1, 2. (a) Busana naki okwa Bakristayo erisighika Nyamuhanga ni kikulhu, kandi eki kikahambangana kithi n’erithendibya n’olhuhandi? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.) (b) Abandu bangyi bakayowa ibatholere erikolhaki, aliriryo ni byahi ebyanga lhwiririramu?

ABAKRISTAYO erikangania ekya bakasighika n’erithendibya n’olhuhandi ni mwatsi owa bakabana mughulhu wosi, butsira omwa mughulhu hali amalhwa lisa. Busana naki? Kundi abosi ababiriyihayo oku Yehova babiriyilhagha erimwanza, erimusighika, n’erimwowa. (1 Yn. 5:3) Thwanzire ithwaghendera okwa bihano bya Nyamuhanga, ahosi-ahosi ahathwangabya ithw’ikere. Erisighika Yehova n’Obwami bwiwe, ni kindu ekya thukahira embere. (Mt. 6:33) Eki kikathuyithaghisaya erithendi yingirya omwa mwalhwa wosi-wosi w’ekihugho.Isa. 2:4; soma Yoane 17:11, 15, 16.

2 Abathawithe erikirirya ng’eryethu bangana yowa ibatholere erisighika ekihugho kyabu, ekihanda, kutse emirwa y’ewabu kutse nibya n’etimu y’abasathi b’ekihugho kyabu. Eki kyabirilhwiririra mw’omuthima w’amalingwatha n’obuyighu, nibya n’er’ithangana. Emibere eya bandu bakalengeseraya mw’erighunza h’emyatsi eyi, yangana thuhambako nibya ikyathulethera erinuba. Kundi Nyamuhanga  mwathuhangika ithwangana thoka erilhangira ekihikire n’ekithahikire, esyogavumente sy’abandu syamathwamu nabi, ikyangana thuponesya thukalhangira ngoku hathe obulingirirania. (Enz. 1:27; Ebi. 32:4) Mughulhu mungyi eki kyangana leka iwayisanga iwamabiribya n’olhuhandi.

3, 4. (a) Busana naki Abakristayo sibalibya na lhuhandi omwa myatsi y’ekihugho kino? (b) Omwa mwatsi ono thukendi kania okuki?

3 Omwa syogavumente, ebitebe by’ekipolitiki byangan’anza obuli mundu ayire olhuhandi olhw’akasighika. Abakristayo b’okwenene sibanga kolha ekyo. Sithulisangira omwa by’ekipolitiki by’ekihugho kino kutse erihamba eby’amalhwa. (Mt. 26:52) Sithulirigha er’ingiribwa omo mwatsi w’erihamya lhuhandi lhulebe okwa lhundi omwa kihugho kya Sitani kino. (2 Kor. 2:11) Kundi sithuli b’ekihugho, sithuliyingiraya omw’iponangana eririmo.Soma Yoane 15:18, 19.

4 Aliwe kundi sithuhikene, abandi omw’ithwe thwanganabya ithukinalengaho erileka emibere y’eripona abandi busana n’amalengekania awathwabya nagho kera. (Yer. 17:9; Efe. 4:22-24) Busana n’ekyo, omwa mwatsi ono thukendi kania okwa misingyi eyanga thuwathikya erisingura emibere eyi. Kandi thukendi lebya ngoku thwanga begheresya obulengekania n’obunya muthima-thima bwethu erisighika Obwami bwa Nyamuhanga.

EKIKALEKA ITHUTHAYINGIRYA OMWA MYATSI Y’EKIHUGHO KINO

5, 6. Yesu abya akalhangira athi abandu muthina-muthina ababya ey’abya ikere?

5 Wamayisanga omwa mibere mirebe neryo wukabulha nga wuthwemu wuthi, ikikendibya kibuya eriyibulya, ‘Yesu iyo angakolireki omwa mibere ng’eyi?’ Ekihugho ekya Yesu abya ikeremu mwabya abandu abakalhua omwa bitsweka muthina-muthina—e Yudea, Galilaya, Samaria, n’ebindi bitsweka. E Biblia yikakanganaya ngoku hanabya hakabya erikakakakania omwa bandu aba. (Yn. 4:9) Kandi erikakakakania ng’eri lyanabya ahakathi-kathi k’Abafarisayo n’Abasadukayo (Emib. 23:6-9), abandu n’abasolesya (Mt. 9:11), ababya basomire eby’Emighambo n’ababya isi basomire. (Yn. 7:49) Omwa kighonye ky’erimbere, e Israeli yabya yithaberweko n’Abanya Roma, kandi Abaisraeli ibabaponire kutsibu. Nomwakine indi Yesu mwakangania ngoku omulhamu atsuka okwa Bayuda omughulhu abya akathulhughania ekwenene, mwathabwira abigha biwe athi ibayihamya okwa bandi. (Yn. 4:22) Aliriryo mwababwira athi banze abandu bosi nga balikyabo.Lk. 10:27.

6 Ni kyahi ekyaleka Yesu iniathayingirya omwa myatsi y’akasolholho eyabya omwa Bayuda? Kundi iyo kutse Thatha wiwe sibali sighika amalhwa w’ekihugho kino. Erilhabira omu Mughalha wiwe, Yehova abere akahangika omulhume n’omukali, abya anzire ibusulya ekihugho kyosi. (Enz. 1:27, 28) Nyamuhanga mwahangika abandu ini b’erisyalhua mw’abandu b’esindi rangyi muthina-muthina. Yehova na Yesu sibalilhangira nga hali ekihanda ekilengire ekindi, kuthya n’erangyi, kutse omubughe. (Emib. 10:34, 35; Erib. 7:9, 13, 14) Thutholere ithwakwama eky’erileberyako kyabu.Mt. 5:43-48.

7, 8. (a) Ni mwatsi wahi owa Bakristayo batholere ibasighika? (b) Ni kyahi ekya Bakristayo batholere ibaminya oko mwatsi w’erighunzaho ebitsibu by’abandu?

7 Aliwe hane mwatsi mughuma owa thutholere ithwakangania ngoku wa thukasighika—w’ow’ehamuli ya Yehova ey’erithabalha. Omwa Edeni, Sitani mwahakanisya ehamuli ya Yehova eyi. Neryo lino, obuli mundu atholere iniathwamu emithabalire ya Nyamuhanga nga y’eyuwene kutse  eya Sitani. Kwenene-kwenene, wukanakanganaya ku wuli okwa lhuhandi lhwa Yehova omw’ithwamu erighendera okwa bihano biwe omwakanya k’erikolha ngoku wamanza? Wukanalhangira Obwami bwiwe ku bw’obukendi syaghunza h’ebitsibu by’abandu? Kutse wasi wuthi abandu bangana thoka eriyithabalhako?Enz. 3:4, 5.

8 Erisubirya lyawu okwa bibulyo ebi irikendi kangania ekya wanga bugha bamakubulya okwa myatsi y’ekipolitiki. Ebitebe by’ekipolitiki, n’ebindi bithongole byabirilengaho kutsibu bikanza erighunza h’ebikaleka abandu ibaponangana. Kwenene banganabya ibakanza eriwathikya abandu. Aliriryo, Abakristayo ibo basi ngoku Obwami bwa Nyamuhanga busa bwa bukendi syaghunza h’ebitsibu by’abandu n’eriletha h’obulingirirania obw’okwenene. Yehova yuwasi eky’erikolha. Kundi nibya obuli Mukristayo alyaha amenge aw’akalengekanaya athi w’atholere, ihanemwendihwa buthuku abandu omwa bithunga bathe baghabulhana?

9. Omwa kighonye ky’erimbere, muhabya kitsibuki omwa kithunga mwe Korinto, aliwe omukwenda Paulo mwahabulha athiki?

9 Omwa kighonye ky’erimbere muhanabya omwatsi ow’akaletha erighabulhana omwa kithunga mwe Korinto. Abandi Bakristayo ibakabugha bathi: ‘Ingye indi wa Paulo, n’owundi athi, Ingye indi wa Apolo, n’owundi athi, Ingye indi wa Petero, n’owundi athi, ingye indi wa Kristo.’ Mbulha ni kyahi ekyaleka, omukwenda Paulo iyo mw’athatsemera erighabulhana eryo. Mwabulya athi, ‘Ko Kristo aghabirwe kwehi?’ Ni kyahi ekyanga ghunzire h’amalengekania mabi ng’aya? Paulo mwahabulha Abakristayo athi: ‘Balikyethu, ngabalemba-lemba, omwa lina ly’Omukama wethu Yesu Kristo nyithi, inywe bosi mubughe kighuma. Nyithi sihabye erighabana omo kathi-kathi kenyu, nikwa mubohane omwa bulengekania bughuma n’omuthima mughuma.’ Na munabwire, omwa kithunga simutholere mukabya erighabulhana.1 Kor. 1:10-13; soma Abanya Roma 16:17, 18.

10. Paulo mwakangania athi ngoku Omukristayo syatholere akayingirya omwa by’amalhwa w’ekihugho?

10 Paulo mwahabulha abahakabibwa erihira amalengekania wabu w’okwa lhuhembo lhwabu olhw’erisyaya elhubulha butsira okwa by’ekihugho. (Fil. 3:17-20) * Babya batholere ibabya bakwenda abak’imanira Kristo. Abakathumawa ng’abakwenda kutse abaambasada omwa bindi bihugho sibaliyingiraya omwa myatsi y’ebihugho ebyo. Bakasighika emyatsi ey’ewabu. (2 Kor. 5:20) N’Abakristayo abawithe amaha w’erisyabya okwa kihugho, nabu bali omw’isi sy’Obwami bwa Nyamuhanga, neryo busana n’ekyo sibangabya na lhuhandi omwa by’amalhwa w’ekihugho kino.

YIBEGHERESAYE ERISIGHIKA YEHOVA

11, 12. (a) Ni mibere nga yahi eyanga leka ikyakalira Omukristayo erisighika Obwami bwa Nyamuhanga? (b) Mwali wethu Mirjeta mwayisanga omwa kitsibuki, kandi mwakirwanisya athi?

11 Omwa bihugho bingyi, abandu bakanabya ng’ab’olhughanda lhughuma. Banganabya ibakabugha mubughe mughuma n’eribya n’emirwa eyisosene, ekindu ekya bakayisyethera kutsibu. Omwa mibere ng’eyi, Abakristayo batholere ibakolesya ndeke obulengekania bwabu n’eribegheresya obunya muthima-thima bwabu eribathokesya erithwamu ndeke omughulhu hangabuthuka ebikayithagha erikangya olhuhandi lhwawu. Ekyo banga kithoka bathi?

12 Ng’eky’erileberyako, thuthalebya ekyabya oku Mirjeta * ow’omwa kihugho kye Yugoslavia.  Mwakulha, ewabu ibaponire Abanya Serbia. Abere akakiminya ngoku Yehova syawithe kasolholho aliwe ngoku Sitani yukaleka ikabyaho, mwalengaho eriyilhusya mw’omuthima w’eripona esindi nganda. Aliwe kandi habere hakathasyabuthuka amalhwa w’esyonganda ewabu, Mirjeta mwayisanga kandi iniamabiryasa mw’omuthima w’eripona Abanya Serbia, kyamamukalira n’eribathulira. Aliriryo mwakiminya ngoku omuthima ng’oyu syanga kwama kyamulhuamu athethayira eky’akakolha. Mwasaba Yehova amuwathikaye erisingura ekitsibu eki n’erimuwathikya erikolha bingyi omw’ithulira n’eritholera eribya mutemburi. Akabugha athi, “Nabirikilhangira ngoku ekyanga wathikya kisa ly’erihwerya amalengekania okwa mubiiri w’erithulira. Omw’ithulira, ngalengaho erigherererya omubere wa Yehova ow’olhwanzo, neryo amalengekania mabi aya anemughenda akanyihwamu.”

13. (a) Ni kyahi ekyaleka mulikyethu mughuma iniayowa nabi, aliwe mwakolha athi? (b) Ekyahika oku Zoila kikathweghesayaki?

13 Thuthalebya n’ebyahika oku Zoila. Alhuire e Mexico, aliwe lino ali omwa Europe. Omwa kithunga eky’akahindaniramu mw’owa abandi balikyethu abalhuire omwa Latin America bakabugha nabi okwa by’omwa kihugho eky’alhuiremu, imwamuli n’esyonyimbo syabu. Kuwabya in’iwe wanga yowire wuthi? Zoila iyo mwayowa nabi busana n’ebya bughawa. Aliriryo ekibuya, mwasaba Yehova amuwathikaye erithendi ghendera okwa malengekania aw’amwasamu. Kandi kwenene abandi omw’ithwe kikinabakalira bamayisanga omwa mibere ng’eyi. Aliriryo sithwanzire thukabugha kutse erikolha ekyosi-kyosi ekyanga letha erighabulhana kutse ekyanga leka abandi balikyethu ibayowa nga balengire abandi.Abar. 14:19; 2 Kor. 6:3.

14. Ni kyahi ekyanga wathikya Abakristayo erilhangira abandi ngoku Yehova akabalhangira?

14 Mbwino emibere n’ahawakulira byabirileka iwayowa ekihugho kyenyu nga kilengire ebindi? Wukanayowa amalengekania ng’aya iniakinakulimu? Omukristayo sy’atholere akayilhangira ng’alengire abandi busana n’ekihugho kiwe. Wanga kolhaki wamayowa iwukine mw’amalengekania awathuwene okwa bandu b’ebindi bihugho, emirwa yabu, emibughe yabu, kutse erangyi? Ikikendibya ky’omughaso wamaghanirya okwa malengekania awa Yehova awithe okwa myatsi eyi. Omw’iyeghesya lyawu n’omw’iramya ly’eka, iwangana sekulya okwa myatsi eyihambire okw’ebi. Neryo Iwasaba Yehova akuwathikaye erighenda-ghendania n’amalengekania wiwe.Soma Abanya Roma 12:2.

Erisighika Yehova likayithaghisaya eribya ithunasikire omughulhu thuk’ubahisibawa (Lebaya enungu 15, 16)

15, 16. (a) Ithwe eribya bambaghane kyanganaleka abandi ibayowa bathi? (b) Ababuthi banga wathikya bathi abaana babu eribya ibane okwa lhuhandi lhwa Yehova?

15 Omughombe wa Yehova owosi-wosi, endambi yangana hika iniayisanga omwa mibere eyikamuyithaghisaya erikikangania ku ni wa mbaghane okwa b’akasiba nabu, ab’akasoma nabu, abaliranwa, abahughu n’abandi-n’abandi. (1 Pet. 2:19) Kandi kwenene, thutholere ithwakangania ku thuli ba mbaghane! Isikyathuswekaya ekihugho kyamathupona busana n’eki; Yesu mwasangwa abugha athi kikendi syabya. Abahakani bangyi sibalilhangira ekikaleka ikyabya ini kikulhu kutsibu okwa Bakristayo erithendibya n’olhundi omwa by’ekihugho kino. Aliwe ithwe thunasi ku ni kikulhu kutsibu.

16 Erisighika Yehova likayithaghisaya eribya ithunasikire omughulhu thuk’ubahisibawa. (Dan. 3:16-18) Eryubaha abandu ni kindu ekikahamba okwa buli mundu, aliwe kutsibu-tsibu okwa balere. Abaana bawu bamabya ibanemubana ebitsibu ng’eritherera ebbendela y’esaruti, kutse ebiro bikulhu  by’erihanga, ambi iwabawathikya lhuba. Kolesaya obuthuku bw’eriramya ly’eka eriwathikya abaana bawu eriyitheghererya ekikaleka ithuthayingirya omw’ebi nuku bangaghumira emibere ng’eyi buthubaha. Bawathikaye erikania okw’ikirirya lyabu ibanasikire kandi ibanasikirye abandi. (Abar. 1:16) Kandi kyamayithaghisibwa, wathikaya abaana bawu omw’iyakania n’abasomesya babu okwa myatsi eyi.

TSEMERA EBYOSI EBYA YEHOVA ABIRIHANGIKA!

17. Ni malengekania wahi awathutholere ithwayihighulhako, kandi busana naki?

17 Si kibi eribya ithwangan’anza ebiri omwa kihugho ekya thukuliremu, ng’eby’obuhangwa, emirwa, omubughe, n’ebyalya. Aliriryo, thutholere ithwayitheya okwa mubere owa “ekyaghe kya kilengire.” Yehova abirihangika ebindu muthina-muthina ebithasosene busana n’erithutsemesya. (Esy. 104:24; Erib. 4:11) Neryo kwesi sihali ekyangaleka omundu inialengekania athi ebyabu bya bilengire eby’abandi

18. Busana naki ni kibuya eribya n’amalengekania ng’awa Yehova?

18 Nyamuhanga anzire abandu b’emisindo yosi ibaminya ekwenene n’erisyabana engebe y’erikotha. (Yn. 3:16; 1 Tim. 2:3, 4) Eribya ithwangana ligha amalengekania w’abandi awanatholere, kikathughasira n’eritheya obughuma bw’Ekikrisitayo. Kundi thukasighika Yehova, sithuli yingiraya omwa by’amalhwa w’ekihugho. Ka thukasima Yehova busana n’erithukangirirya erithendibya n’emibere ey’erighabulhana, emiyiheko, n’amalingwatha, ebyoswire omwa kihugho kya Sitani kino! Ambi ikyabya kilhubirirwa kyethu eribya n’amalengekania aw’eriletha h’obuholho ng’aw’omuhandiki w’esyonyimbo ano: ‘Ni kibuya, abandu ba Nyamuhanga bamikalha haghuma ng’abaana abasubeneko!’Esy. 133:1.

^ olhup. 10 E Filipi yabya yithaberweko ne Roma. Abandi omwa kithunga eyo, bangabya ibabya ibanasibwe ng’esyondulhani sye Roma, ekindu ekyangabya imukyaleka ibabya ibanawithe ekya balengirye abandi balikyabo.

^ olhup. 12 Awandi mena abirihindulhwa.